مطالعه و بررسی مورفولوژی آلیاژهای دو جزیی الاستومرهای SBR,BR,NR و میزان هم پخت بودن هر دو الاستومردر درصدهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 رشته پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر