شبکه های عصبی به عنوان یک تقریبگر غیرخطی در طراحی کنترل بهینه حلقه بسته در موشک های آشیانه یاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان