طراحی اینورتر منبع جریان جهت تغذیه کوره القایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دفتر فنی و مهندسی اداره کل برق و انرژی جهاد سازندگی