جابجائی ذرات جامد ریزدانه توسط جریان های واگرا در محیط های متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر