پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های شیب دار زغال سنگ با استفاده از تابع پروفیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان