بررسی تئوریک طراحی و ساخت آنتن موجبری شکافدار برای کاربرد در رادار باند X

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 صنایع مخابرات ایران (صما)