کاربرد بستر روان چرخشی به منظور بازیافت انرژی بررسی تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان