بررسی امکان استفاده از Co2+H2O به عنوان محلول شیمیایی برای استخراج زغال سنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر