اندازه گیری جرم مخصوص الیاف و پلیمرهای دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر