بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری سنتز شده به روش شیمی تر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان