ارائه الگوریتمهای نو مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر برای تعیین تعداد وزنهای ورودی نرونهای لایه مخفی برای شبکه های عصبی سه لایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان