گرم کردن پلاسمای مغناطیسی با فرکانس ضربان امواج میکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم، کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر