طرح برج جذب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد «خاگیران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبی