معرفی یک روش سریع کدگذاری در چندی کردن برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان

2 جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان