استخراج لسیتین از دانه های روغنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف