توموگرافی جریان الکتریکی با استفاده از روش FEM

دوره 13، شماره 2، خرداد 1372، صفحه 99-105

حمید فهیمی؛ سعیدرضا صیدنژاد


بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5

دوره 19، شماره 2، خرداد 1376، صفحه 99-108

کاووس فلامکی؛ محمد ادریسی؛ مرتضی سهرابی


مخازن تحت فشار

دوره 03، شماره 2، اسفند 1364، صفحه 103-108

مهدی اخلاقی


تدوین سیکل حرکتی اتومبیل سواری در تهران

دوره 15، شماره 2، آذر 1373، صفحه 115-122

مهدی اخلاقی؛ امیرحسین موسائی نژاد


تشویه و احیاء کنسنترات مولیبدنت مجتمع مس سرچشمه کرمان

دوره 10، شماره 1، آبان 1369، صفحه 119-126

خطیب اسلام صدرنژاد؛ حمید کبیری قمی؛ حبیب ا... دماوندی؛ مرتضی صمدیان


کنترل بهینه رباتها قسمت سوم: کاربرد روش بهینه سازی در رباتیک

دوره 12، شماره 1، اسفند 1370، صفحه 157-168

محسن بهرامی؛ غلامرضا نخعی


طرح خطوط لوله نفت و گاز مدفون برای گذر از گسل

دوره 06، شماره 1، مرداد 1366، صفحه 160-168

سیروس فخریاسری


تحلیل گام به گام زمانی تنش های حرارتی در سدهای وزنی بتنی

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 176-186

محمود فغفور مغربی؛ محمدرضا یزدانی


سیستم کنترل موشک

دوره 04، شماره 1، خرداد 1365، صفحه 187-192

سید کمال الدین نیکروش


اثرات اصطکاک بر تعریض و برآمدگی در نورد تخت

دوره 22، شماره 1، بهمن 1377، صفحه 187-202

محمود سلیمی؛ سید رضا یاسینی


پروژه های شهر سالم و شهرنشینی

دوره 16، شماره 1، اسفند 1373، صفحه 194-203

مهدی علمی؛ حسنعلی لقایی


یک بسته نرم افزاری کنترل کیفیت آماری

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 198-206

محمدتقی فاطمی قمی؛ کامران احمدی لاری


بهینه وزن ربات با فضای کاری مشخص

دوره 10، شماره 2، اسفند 1369، صفحه 210-214

داود ناصری؛ حسن ظهورف


طرح تعیین درجه سازگاری واحدها با سیستم JIT

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 213-230

محمد اقدسی؛ سیامک نوری


شبیه سازی عددی پروسه های انتقال در قلب راکتورهای هسته ای

دوره 12، شماره 2، مرداد 1371، صفحه 226-240

ابراهیم شیرانی؛ اصغر اسماعیلی


روش های مسیربار در طراحی سازه ها

دوره 04، شماره 2، شهریور 1365، صفحه 251-260

سیروس فخریاسری