نمایه نویسندگان

آ

 • آقازاده، جمشید خستگی در رینگهای آلومینیومی ریختگی چرخ اتومبیل به روش فشار پائین باز [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 33-44]

ا

 • احدی، محمد استفاده از تئوری نمونه برداری میان گذر در طراحی یک سیستم رمزکننده صوتی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 95-103]
 • اخلاقی، مهدی تدوین سیکل حرکتی اتومبیل سواری در تهران [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 115-122]

ب

 • باقری زاده، سیدحمید میزان خارج از مرکز و تغییر مکان لغزنده در یک مکانیزم لغزنده لنگی هم اصل [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 45-48]

پ

 • پیروزپناه، وهاب پیش بینی زمان پریود تاخیر در اشتعال در فرآیند احتراق موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 72-82]

ث

 • ثنائی، ابراهیم بررسی اثر زلزله بر تغییر شکل جانبی ساختمانهای فولادی با سیستم مقاوم قاب خمشی و یا مهاربندی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 49-54]

خ

 • خوئی، امیررضا آنالیز دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع به روش انتگرالهای مرزی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 55-71]

ر

 • راد، منوچهر بررسی تجربی ضریب اصطکاک در لوله شیاردار و اثر ذرات در کاهش آن [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 146-153]

س

 • سرداری، محمدصادق بررسی اثر زلزله بر تغییر شکل جانبی ساختمانهای فولادی با سیستم مقاوم قاب خمشی و یا مهاربندی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 49-54]
 • سکاکی، سیدحمید مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 104-112]
 • سلیمانی علمداری، قادر پیش بینی زمان پریود تاخیر در اشتعال در فرآیند احتراق موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 72-82]

ش

ص

 • صدقی، ناصر استفاده از تئوری نمونه برداری میان گذر در طراحی یک سیستم رمزکننده صوتی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 95-103]

ظ

 • ظهور، حسین میزان خارج از مرکز و تغییر مکان لغزنده در یک مکانیزم لغزنده لنگی هم اصل [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 45-48]

ع

ف

 • فاطمی قمی، محمدتقی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 104-112]
 • فاطمی قمی، محمدتقی حل عددی انتگرالهای چندگانه برای تابع توزیع زمان تکمیل پروژه با استفاده از تعمیم فرمول کوادراتور گاوس و مقایسه با روشهای شبیه سازی مستقیم و شرطی [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 170-189]
 • فیروزآبادی، بهاره بررسی تجربی ضریب اصطکاک در لوله شیاردار و اثر ذرات در کاهش آن [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 146-153]

ک

 • کلاهدوزان، مرتضی کالیبراسیون مدل ریاضی غیرماندگار آبهای زیرزمینی در سفره غیرهمگن و غیرایزوتروپ به روش بهینه یابی غیرخطی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 13-22]
 • کی نیا، امیرمسعود آنالیز دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع به روش انتگرالهای مرزی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 55-71]

گ

 • گرمابی، حمید بررسی اختلاط پذیری و خواص آلیاژPVC/PC [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 23-32]

م

 • محمدولی سامانی، حسین کالیبراسیون مدل ریاضی غیرماندگار آبهای زیرزمینی در سفره غیرهمگن و غیرایزوتروپ به روش بهینه یابی غیرخطی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 13-22]
 • مظفریان، مهرداد استخراج پارافین های خطی از نفت سفید با استفاده از آوره [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 88-94]
 • معتمدی، سیداحمد استفاده از تئوری نمونه برداری میان گذر در طراحی یک سیستم رمزکننده صوتی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 95-103]
 • معینی شاد، مهرداد استخراج پارافین های خطی از نفت سفید با استفاده از آوره [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 88-94]
 • مقیمی، عبدالحمید محاسبه دانسیته اسپین الکترون در رادیکال آنیونهای سمیکینون به روش MSCF [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 83-87]
 • ملکی، مجید دمای دیواره آدیاباتیک در جابجایی آزاد گذرا در محفظه های مربعی [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 123-133]
 • میلی منفرد، جعفر طراحی اینورتر منبع جریان جهت تغذیه کوره القایی [دوره 15، شماره 1، 1373، صفحه 1-12]
 • موسائی نژاد، امیرحسین تدوین سیکل حرکتی اتومبیل سواری در تهران [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 115-122]

ن

 • نادران طحان، خسرو مطالعه تجربی مخزن کروی با یک انشعاب مایل تحت فشار داخلی [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 134-145]

ه

 • هاشمین، سیدسعید حل عددی انتگرالهای چندگانه برای تابع توزیع زمان تکمیل پروژه با استفاده از تعمیم فرمول کوادراتور گاوس و مقایسه با روشهای شبیه سازی مستقیم و شرطی [دوره 15، شماره 2، 1373، صفحه 170-189]