تغییرات ضریب مقاومت افزون قاب های خمشی بتن مسلح با ارتفاع متوسط

دوره 25، شماره 1، اسفند 1379، صفحه 9-16

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی


طراحی کنترل کننده H∞ برای رگلاسیون مقاوم سیستم های آشفته تکین

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 9-23

محمدجواد یزدان پناه؛ حمیدرضا کریمی


فرمول بندی بسته معادلات دینامیکی رباتهای صفحه ای با N درجه آزادی

دوره 17، شماره 1، آذر 1374، صفحه 11-20

سیداحمد فاضل زاده حقیقی؛ علی مقداری


تحلیل سه بعدی جریان هوا و توزیع آلودگی در فضای یک اتاق

دوره 23، شماره 1، شهریور 1378، صفحه 11-24

احمدرضا عظیمیان؛ سیامک محمدی وند


مولدهای مغناطیس هیدرودینامیکی

دوره 01، شماره 1، شهریور 1347، صفحه 13-19

پرویز ذواشتیاق


رفتار مکانیکی پوشش سیمانی داخل لوله های فولادی

دوره 19، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 13-18

محمدتقی کاظمی


عوامل موثر در دمای هوای معدن

دوره 05، شماره 1، آذر 1365، صفحه 15-22

حسن مدنی


اهمیت نقش صنایع و معادن در برنامه عمرانی چهارم

دوره 01، شماره 2، اسفند 1347، صفحه 16-25

هادی خراسانی


تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای شناور بدون استفاده از نقطه کمکی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1370، صفحه 16-22

حسن ظهور؛ مجید آل یاسین


هیدرودینامیک کمک فنر اتومبیل ها

دوره 07، شماره 1، مرداد 1367، صفحه 18-21

مرتضی غفاری؛ فیلیپ لو


ارتباط با کره ماه بوسیله امواج میلیمتری

دوره 02، شماره 1، شهریور 1348، صفحه 20-25

محمود زارع؛ E.A. Crocker؛ J.J.G McCUE


نظری اجمالی بر سیرتکاملی منطق

دوره 13، شماره 1، بهمن 1371، صفحه 21-26

عبدالحمید ریاضی


پخش بار در تغذیه کننده های شعاعی سه فاز

دوره 03، شماره 1، آذر 1364، صفحه 23-27

مهرداد عابدی


کنترل فازی سلسله مراتبی نظارتی آونگ برگشته دو تائی

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 26-36

علی اکبر جلالی؛ هادی حسینی


حل عددی جریان با تقارن محوری و سطح آزاد

دوره 02، شماره 2، اسفند 1348، صفحه 31-39

جمشید صفائی


ساختار نوکلئونها در هسته های فوق سنگین

دوره 09، شماره 2، خرداد 1369، صفحه 78-81

مجید مدرس؛ کراسوس غفوری تبریزی


بررسی لزوم حفاظت ساختمان های ایران در مقابل رعد و برق

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 86-88

مهرداد عابدی؛ بهروز وحیدی


فرآیندهای ریخته گری با مدل کف (Foam) از میان رونده

دوره 11، شماره 2، آبان 1370، صفحه 88-104

رضا قاسم زاده؛ حمیدرضا شاکری


ارزیابی استعداد بروز روانگرایی با استفاده از روش شبکه عصبی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 108-119

سید محسن حائری؛ مسعود کریمی