دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 
ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور

صفحه 5-5

روزبه خدام باشی؛ سیامک نجاریان؛ علی ابوئی مهریزی؛ اسدالله عبدی دهکردی


مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران

صفحه 11-11

محمود پارسایی؛ کوروش شهریار؛ مصطفی شریف زاده؛ پرویز معارف وند


اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی

صفحه 13-13

ضیاء الدین پورکریمی؛ علی دهقانی احمدآبادی؛ محمد نوع پرست؛ سیدضیاء الدین شفایی


تهیه لعاب های فلزی جهت مصرف در کاشی های تک پخت دیواری (منوپروزا)

صفحه 18-18

مسعود محمودیان محمودآباد؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین قصاعی؛ مریم صمدانی


بررسی عوامل موثر بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای سیکلی

صفحه 31-31

مسعود شریف زاده اصلی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


تولید پارچه از مخلوط الیاف پنبه و مقایسه آن با پارچه های پنبه- پلی استر

صفحه 45-45

میررضا طاهری اطاقسرا؛ حمیدرضا علی بابای؛ هادی دبیریان


بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال

صفحه 56-56

محمدمهدی ستوده؛ حاجی شیرین زاده؛ سید علی خلیفه سلطانی