نمایه نویسندگان

آ

 • آل یاسین، مجید تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای شناور بدون استفاده از نقطه کمکی [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 16-22]

ا

ب

 • بهرامی، محسن کنترل بهینه رباتها قسمت اول: مروری بر کنترل بهینه رباتها از آغاز تا امروز [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 1-7]
 • بهرامی، محسن کنترل بهینه رباتها قسمت دوم- آلگوریتم بهینه سازی [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 77-87]

ت

 • توفیق، فاطمه استخراج لسیتین از دانه های روغنی [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 132-139]

ح

د

 • دزفولی، محمد رشیدیان عوامل موثر در تقویت باربری زمینهای سست به وسیله پارچه گونه ها [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 125-131]

س

 • سحاب، محمدقاسم اثر تاخیر برشی در تیرهای صندوقه ای [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 59-66]

ش

 • شاکری، حمیدرضا فرآیندهای ریخته گری با مدل کف (Foam) از میان رونده [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 88-104]
 • شاکری، محمود کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 105-112]
 • شکوهی، شهره کاربرد تکنیکهای کنترل کیفیت آماری در صنعت داروسازی [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 23-34]

ص

 • صدوق ونینی، سیدعلی بررسی تغییر حالت مارتنزیتی در اثر تغییر فرم پلاستیک در یک فولاد ضدرنگ آستنیتی با استفاده از XRD و OM [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 35-44]

ظ

 • ظهور، حسن تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای شناور بدون استفاده از نقطه کمکی [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 16-22]

ع

ف

 • فاطمی قمی، محمدتقی کاربرد تکنیکهای کنترل کیفیت آماری در صنعت داروسازی [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 23-34]
 • فریبرز، شهریار کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 105-112]

ق

 • قاسم زاده، رضا فرآیندهای ریخته گری با مدل کف (Foam) از میان رونده [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 88-104]

ک

 • کرمانشاه، محمد عوامل موثر در تقاضای حمل و نقل هوایی و تهیه مدل ریاضی تقاضای مسافر در ایران [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 45-53]

م

 • محمدی اقدم، محمد کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 105-112]
 • میرسلیم، سیدمجتبی علل خرابی موتورهای الکتریکی [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 145-148]
 • میرمحمدحسینی، سیدمجدالدین عوامل موثر در تقویت باربری زمینهای سست به وسیله پارچه گونه ها [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 125-131]
 • مقصودی، ویدا استخراج لسیتین از دانه های روغنی [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 132-139]
 • منطقی، خسرو یادداشتی بر معیارهای اندازه گیری نابرابری تیل [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 140-144]

ن

 • نخعی، غلامرضا کنترل بهینه رباتها قسمت اول: مروری بر کنترل بهینه رباتها از آغاز تا امروز [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 1-7]
 • نخعی، غلامرضا کنترل بهینه رباتها قسمت دوم- آلگوریتم بهینه سازی [دوره 11، شماره 2، 1370، صفحه 77-87]
 • نظرزاده، جلال انتخاب بهینه زوایای سوئیچینگ در تکنیک کنترل عرض پالس (PWM) در سیستمهای قدرت [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 54-58]
 • نیکروش، سید کمال الدین انتخاب بهینه زوایای سوئیچینگ در تکنیک کنترل عرض پالس (PWM) در سیستمهای قدرت [دوره 11، شماره 1، 1370، صفحه 54-58]