نمایه نویسندگان

آ

 • آسمانی، مهدی تعیین ثابت سینتیکی ذاتی نرخ هسته زایی اولیه هیدرات [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 40-40]

ا

 • ابراهیم مجد، ناهید مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 10-10]
 • ابوطالبی، حمیدرضا بهسازی گفتار با استفاده از سیستم ترکیبی جداساز کور منابع و حذف کننده وفقی نویز [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 12-12]
 • ابوطالبی، حمیدرضا بررسی عوامل موثر در درک گفتار و ارائه یک روش ترکیبی برای افزایش میزان درک سیگنال گفتار نویزی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 3-3]
 • ابوئی مهریزی، علی ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 5-5]
 • اجل لوییان، فاطمه تاثیر رنگ بر جلای آینه ای در منسوجات رنگرزی شده اکریلیک و پلی استر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 49-49]
 • احمدی، گودرز آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • احمدی، مهدی تلفیق و آنالیز داده های سنجنده استر، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانی زایی مس در منطقه چهارگنبد، مطالعه GIS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 36-36]
 • اخوان بهابادی، محمدعلی محاسبه افت فشار در جریان چرخشی دوفازی در کندانسورها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 22-22]
 • ایران نژاد، مهدی شبیه سازی فرآیند طبقه بندی ذرات سیمان در جداکننده های هوایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 41-41]
 • ارجمندی، سیدعلی اصغر بررسی دقت کاربرد شرط مرزی سامرفیلد در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در حوزه فرکانس [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 24-24]
 • اردشیر، عبداله آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • اسحقی گرجی، مجید ترانهاده دوم یک مشتق روی یک جبر باناخ [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 67-67]
 • اسلامی، محمدرضا آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • اصفهانی، محمدرضا ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودرسنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 25-25]
 • اطمینان، امیرحسن شبیه سازی زمین آماری پارامترهای تخلخل، نفوذ پذیری و شکاف با استفاده از دو روش آماری در مخازن هیدروکربنی شکافدار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 37-37]
 • اعظمی، مختار تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • افشاران مقدم، حسین سنتز پلی (آمید-ایمید) جزئی آلیفاتیک با ریز ساختار منظم از واکنش دی ایمید- دی اسید با دی ایزوسیانات و بررسی اثر نحوه افزودن دی آمین بر ساختار پیش پلیمر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 56-56]
 • افندی زاده، شهریار مدل تولید سفر براساس بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با مدل مبتنی بر رگراسیون [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 23-23]
 • اکبری، داوود بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 21-21]
 • اکبری تنکابنی، محمد ترتیب کامفورت روی فضاهای توپولوژیک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 50-50]
 • اکرامی، احسان بررسی تاثیر بر هم پوشایی طیفی در تخمین غلظت مواد رنگزا در محلولهای دو جزئی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 46-46]
 • امانی تهران، محمد تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 51-51]
 • امانی تهرانی، محمد مروری بر مدل های تطبیق رنگی به همراه بررسی کارایی مدل تطبیق رنگی CATO2 در پیش بینی جفت های مشابه رنگی از نظر میزان تطابق با نتایج بصری [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 44-44]
 • امراللهی، رضا بررسی اندرکنش پلاسما-دیواره اولیه درراکتورها گداخت گرما هسته ای با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی دنا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 65-65]
 • امیرشاهی، سیدحسین تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 51-51]
 • امیرشاهی، سیدحسین مروری بر مدل های تطبیق رنگی به همراه بررسی کارایی مدل تطبیق رنگی CATO2 در پیش بینی جفت های مشابه رنگی از نظر میزان تطابق با نتایج بصری [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 44-44]

ب

 • باقری، رضا جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 13-13]
 • بحرانی، محمدکاظم ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستون های بتنی مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 24-24]
 • بختیاری، بهزاد ارائه روشهایی برای آموزش تلفظ و نوای گفتار زبان خارجی به کمک فناوری پردازش گفتار [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 1-1]
 • بخشی، فرهاد سنتز منیزیم هیدروکسی آپاتیت دارای ساختایر نانو به روش بیومیمتیک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 6-6]
 • بیدآباد، بهروز سیر بهینه در ناوبری تعقیب محض به عنوان ژئودزیک فینسلری [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 68-68]
 • بیدآباد، بهروز مسیرهای کوتاهترین زمان برای یک ربات دیفرانسیلی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 51-51]
 • بیگلری، فرید رضا بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 21-21]
 • بنیسی، صمد طراحی و ساخت آسیایی جهت تعیین شاخص توان (SPI) آسیای نیمه خودشکن- مطالعه موردی: آسیای نیمه خودشکن (SAG) مجتمع مس سرچشمه [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 9-9]

پ

 • پارسایی، محمود مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 11-11]
 • پاسدار، ساناز ارزیابی پارامترهای موثر در میزان تولید گاز متان حاصل از تصفیه شیرابه مراکز دفن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 21-21]
 • پاکدل، مهدی بررسی پیش فرآوری کانسنگ اورانیوم معدن خشومی به روش سنگجوری رادیومتریک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 40-40]
 • پذیرا، توماج بررسی تاثیر کاشت استنت متخلخل در پیشگیری از رشد آنوریسم با استفاده از روش شبکه بولتزمن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 7-7]
 • پرتوی راد، فریبرز بهینه سازی بهره برداری از مخازن با احتساب عوامل اقتصادی و قیمت انرژی برقابی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 30-30]
 • پوراحمدی، مجید بهسازی گفتار با استفاده از سیستم ترکیبی جداساز کور منابع و حذف کننده وفقی نویز [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 12-12]
 • پوراکبرصفار، کاوه آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • پورخانی بازکیائی، حسین مدل تولید سفر براساس بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با مدل مبتنی بر رگراسیون [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 23-23]
 • پورسلطان محمدی، امیرحسین شبیه سازی روشی برای کنترل حد مجاز جریان خروجی سیستم تزریق جریان بالا مبتنی بر شار مغناطیسی نامتعادل [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 2-2]
 • پورکریمی، ضیاء الدین اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 13-13]

ت

 • تجویدی، علی محاسبه افت پراش چندگانه برای ساختمانهای دارای ابعاد محدود در یک میکروسلول [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 11-11]
 • تخت روانچی، مریم رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین- پارافین با یک سامانه ی غشایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 61-61]
 • ترابی، عماد محاسبه افت پراش چندگانه برای ساختمانهای دارای ابعاد محدود در یک میکروسلول [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 11-11]
 • ترکمنی قطب، احمد پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 35-35]
 • تشکری هاشمی، سیدمهدی طراحی زمان بندی های بهینه چند هدفه در سیستم اسکتس برای کنترل متغیر با جریان چراغهای راهنمایی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 52-52]
 • تشکری هاشمی، سید مهدی زمان بندی تک ماشین با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با استفاده از الگوریتم MACO [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 69-69]
 • تفضلی شادپور، محمد تاثیر الاستیسیته شریان بر بارگذاری دو محوری سلول های اندوتلیال [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 4-4]
 • تمیزی فر، مریم تاثیر رنگ بر جلای آینه ای در منسوجات رنگرزی شده اکریلیک و پلی استر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 49-49]
 • تهرانی زاده، محسن تبیین رفتار پیچشی هسته های برشی در ساختمان های بلند با کاربرد المان های محدود ساخته شده بر مبنای توابع کرنش [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 32-32]
 • توحیدخواه، فرزاد مدل بیومکانیکی وزنه برداری یکضرب و بهینه سازی این حرکت با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 3-3]
 • توفیقی، جعفر ارائه الگوی سینتیکی تولید کک در فرآیند شکست حرارتی گازوئیل در میکروراکتور پیرولیز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 42-42]

ج

 • جلالی فراهانی، فرهنگ بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر توزیع محصولات خروجی در یک ریفرمر اتوترمال صنعتی و بهینه سازی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 59-59]
 • جمالی، میرمصدق روشهای گسسته سازی معادلات در شبیه سازی حرکت امواج در سیال دو لایه به روش اجزای مرزی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 25-25]
 • جوادی، امیرحسین بررسی و مقایسه تاثیر نرخ کرنش بر رفتار خوردگی تنشی فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی 420 و آستنیتی 316L [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 46-46]
 • جورج توماس، پیتر آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • جولای، فریبرز کمینه سازی هزینه های لجستیک معکوس خودروهای فرسوده [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 19-19]

ح

 • حبیبی، مرتضی بررسی اندرکنش پلاسما-دیواره اولیه درراکتورها گداخت گرما هسته ای با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی دنا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 65-65]
 • حبیب اله زاده، علی بررسی و مقایسه تاثیر نرخ کرنش بر رفتار خوردگی تنشی فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی 420 و آستنیتی 316L [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 46-46]
 • حجازی، فرهنگ تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • حجازی، وحید محاسبه افت فشار در جریان چرخشی دوفازی در کندانسورها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 22-22]
 • حدادی اصل، وحید سنتز پلی (آمید-ایمید) جزئی آلیفاتیک با ریز ساختار منظم از واکنش دی ایمید- دی اسید با دی ایزوسیانات و بررسی اثر نحوه افزودن دی آمین بر ساختار پیش پلیمر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 56-56]
 • حیدری، حسین شبیه سازی روشی برای کنترل حد مجاز جریان خروجی سیستم تزریق جریان بالا مبتنی بر شار مغناطیسی نامتعادل [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 2-2]
 • حیدری، مهدی توسعه مدل ابتکاری برای تخصیص و تسطیح منابع محدود در مسائل فنوشاپ ترکیبی با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های دیرکرد و زود کرد [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 18-18]
 • حسنی، رحیم تعیین جهت بهینه پرده آب بند سد مخزنی پلرود بر مبنای مطالعات زمین آماری داده های RQD ساختگاه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 39-39]
 • حسین نیا، میثم ارائه الگوی سینتیکی تولید کک در فرآیند شکست حرارتی گازوئیل در میکروراکتور پیرولیز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 42-42]
 • حقیقی راد، فرزاد شناسایی عوامل ایجاد آشفتگی در برنامه ریزی تولید با استفاده از متدولوژی پویایی سیستم ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 17-17]
 • حکمت نیا، حمیدرضا تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • حمدی پمچی، مهدی بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر توزیع محصولات خروجی در یک ریفرمر اتوترمال صنعتی و بهینه سازی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 59-59]

خ

 • خان محمدی، محمد ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستون های بتنی مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 24-24]
 • خدادادی، احمد بررسی پارامترهای موثر در جذب سیانید به وسیله کربن فعال از پساب کارخانه فرآوری طلای آقدره تکاب [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 45-45]
 • خدام باشی، روزبه ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 5-5]
 • خرم، اسماعیل بهینه سازی چند هدفه با توجه به معادلات رابط فازی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 53-53]
 • خفنج، سوران بررسی خواص الکتروشیمیایی و جداشدگی کاتدی پوشش پلی یورتان بر روی فولاد نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 37-37]
 • خلیفه سلطانی، سید علی بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 56-56]
 • خلیلی، هاله الگوریتمی برای رنگ همانندی کامپیوتری پارچه های چاپ شده [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 48-48]

د

 • دادخواه چیمه، جهانگیر ارایه الگوریتمی برای افزایش کارایی منابع رادیویی ترافیک صورت و داده در UMTS-WCDMA و ارزیابی تاثیر تداخل کاربران بر ظرفیت سیستم [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 14-14]
 • دبیر، بهرام ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 58-58]
 • دبیر، بهرام تعیین ثابت سینتیکی ذاتی نرخ هسته زایی اولیه هیدرات [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 40-40]
 • دبیریان، هادی تولید پارچه از مخلوط الیاف پنبه و مقایسه آن با پارچه های پنبه- پلی استر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 45-45]
 • دربانی، حجت اله تعیین قابلیت مکانیزاسیون معادن زغال سنگ با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 33-33]
 • دلارام، امید تعیین جهت بهینه پرده آب بند سد مخزنی پلرود بر مبنای مطالعات زمین آماری داده های RQD ساختگاه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 39-39]
 • دهار، ایمان ارایه الگوریتمی برای افزایش کارایی منابع رادیویی ترافیک صورت و داده در UMTS-WCDMA و ارزیابی تاثیر تداخل کاربران بر ظرفیت سیستم [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 14-14]
 • دهقانی احمدآبادی، علی اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 13-13]
 • دولتی، فرامرز مدل سازی عملکرد تلمبه پریستالتیک در فلوتاسیون ستونی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل آزمایش [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 34-34]
 • دولتی، فرامرز انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 16-16]

ر

 • راشکی قلعه نو، محمد زمان بندی تک ماشین با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با استفاده از الگوریتم MACO [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 69-69]
 • ربیعی، سیدمحمود بررسی استحکام بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده با محیط بدن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 2-2]
 • رجایی، حسین خمش ورق های لایه ای با شرایط مرزی مختلف بر مبنای تئوری برش مرتبه بالا [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 26-26]
 • رحیمی، حسن ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاک های رسی نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 22-22]
 • رحیمی، علیرضا تحلیل تاثیر پارامترهای انتروپومتریک و سینماتیک حرکت اسب بر سینماتیک حرکت تنه سوارکار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 5-5]
 • رحمانی، قوام ارائه الگوی سینتیکی تولید کک در فرآیند شکست حرارتی گازوئیل در میکروراکتور پیرولیز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 42-42]
 • رحمانی، محمد ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 58-58]
 • رحمانی، منا روشهای گسسته سازی معادلات در شبیه سازی حرکت امواج در سیال دو لایه به روش اجزای مرزی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 25-25]
 • رستمی، محمد آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • رستمی، مصطفی تحلیل تاثیر پارامترهای انتروپومتریک و سینماتیک حرکت اسب بر سینماتیک حرکت تنه سوارکار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 5-5]
 • رستمیرستمی، مصطفی مدل بیومکانیکی وزنه برداری یکضرب و بهینه سازی این حرکت با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 3-3]
 • رسولی، وامق تعیین جهت بهینه پرده آب بند سد مخزنی پلرود بر مبنای مطالعات زمین آماری داده های RQD ساختگاه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 39-39]
 • رشتچیان، داوود بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD) [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 60-60]
 • رشیدی، سمیرا شبیه سازی فرآیند طبقه بندی ذرات سیمان در جداکننده های هوایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 41-41]
 • رشیدی نیا، جلیل مدلسازی سطح زمین براساس اسپلاین طبیعی درجه سوم هموار [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 54-54]
 • رضایی، بهرام تعیین ثابت نرخ خردایش (تابع انتخاب) کانسنگ سرب و روی لکان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 38-38]
 • رضایی، حمیدرضا تهیه لعاب های فلزی جهت مصرف در کاشی های تک پخت دیواری (منوپروزا) [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 18-18]
 • رضایی، صادق بررسی زمان بهینه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاهها با توزیع های نرخ شکست [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 48-48]
 • رضایی، صادق بهینه سازی چند هدفه با توجه به معادلات رابط فازی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 53-53]
 • رضائی، بهرام بررسی پیش فرآوری کانسنگ اورانیوم معدن خشومی به روش سنگجوری رادیومتریک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 40-40]
 • رضوانی بروجنی، احمد بررسی عوامل موثر بر روی مقاومت در برابر خوردگی لایه مرکاپتو سیلان توسط روش EIS [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 36-36]
 • رضوی زاده، حکمت روش نوینی برای تولید پودر نانوکامپوزیتی آلومیناید تیتانیم / آلومینا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 44-44]
 • رفیعی راد، مهدی سیر بهینه در ناوبری تعقیب محض به عنوان ژئودزیک فینسلری [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 68-68]
 • رمضانیانپور، علی اکبر پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 26-26]
 • روئیائی، سید جاوید سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 57-57]
 • رئیسی نجفی، احمد آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]

ز

 • زارعی، حسن بهینه سازی چند هدفه با توجه به معادلات رابط فازی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 53-53]
 • زارعی، مسعود کمینه سازی هزینه های لجستیک معکوس خودروهای فرسوده [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 19-19]
 • زعیم، امیرحسام مسیرهای کوتاهترین زمان برای یک ربات دیفرانسیلی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 51-51]
 • زمان کبیر، محمد نقد روش ضریب طول موثر در تامین پایداری کلی سیستم سازه ای [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 28-28]
 • زینالی، یوسف طراحی روشی جهت کاهش نقطه ی شبنم هوای ابزار دقیق خشک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 41-41]
 • زین الدینی، احسان لیتوژئوشیمی و دگرسانی در اثر معدنی مس پورفیری سرنو، شمال غرب شهر بابک، با نگرشی ویژه به سیالات درگیر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 14-14]

س

 • سبحانی، جعفر پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 26-26]
 • ستاری فر، ایرج بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 21-21]
 • ستوده، محمدمهدی بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 56-56]
 • ستوده قره باغ، رحمت بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر توزیع محصولات خروجی در یک ریفرمر اتوترمال صنعتی و بهینه سازی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 59-59]
 • سجادی، سیدعلی اکبر تعیین ثابتهای اسیدی و پایداری کمپلکسهای پارا-نیتروفنیل دی فسفات با فلزات دو ظرفیتی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 39-39]
 • سیدی قوژدی، سیدحسن کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 17-17]
 • سیفی، عباس شبیه سازی زمین آماری پارامترهای تخلخل، نفوذ پذیری و شکاف با استفاده از دو روش آماری در مخازن هیدروکربنی شکافدار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 37-37]
 • سلطانی محمدی، سعید کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 17-17]
 • سمیعی، عبدالله بررسی پارامترهای موثر در جذب سیانید به وسیله کربن فعال از پساب کارخانه فرآوری طلای آقدره تکاب [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 45-45]
 • سهرابی، مرتضی سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 57-57]
 • سهرابی، مرتضی کاربرد و مدلسازی راکتورهای با جریان برخوردکننده در فرآیند ایزومریزاسیون گلوکز با استفاده از آنزیم تثبیت یافته گلوکز ایزومراز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 43-43]

ش

 • شایگان راد، غلامرضا بررسی فیزیک جرقه فلزات در اجاق مایکروفر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 66-66]
 • شرعی، احمدرضا آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • شریفی، رضا شبیه سازی روشی برای کنترل حد مجاز جریان خروجی سیستم تزریق جریان بالا مبتنی بر شار مغناطیسی نامتعادل [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 2-2]
 • شریف زاده، مصطفی پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 35-35]
 • شریف زاده، مصطفی مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 11-11]
 • شریف زاده، مصطفی مروری بر مدل های خواص توأمان هیدرومکانیکی درز سنگی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 15-15]
 • شریف زاده اصلی، مسعود بررسی عوامل موثر بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای سیکلی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 31-31]
 • شیرین زاده، حاجی بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 56-56]
 • شفایی، سیدضیاء الدین اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 13-13]
 • شفائی تنکابنی، سیدضیاء الدین انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 16-16]
 • شفائی تنکابنی، سیدضیاالدین مدل سازی عملکرد تلمبه پریستالتیک در فلوتاسیون ستونی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل آزمایش [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 34-34]
 • شکرالهی مغانی، جواد روشی جدید در تحلیل اجزای محدود جریان های گردابی با در نظر گرفتن اثر پوستی شار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 9-9]
 • شکرالهی مغانی، جواد جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 13-13]
 • شمس ناتری، علی بررسی تاثیر بر هم پوشایی طیفی در تخمین غلظت مواد رنگزا در محلولهای دو جزئی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 46-46]
 • شهریار، کورش پیش بینی زون های مچاله شونده در مسیر تونل قمرود و تمهیدات مناسب جهت کاهش مخاطرات [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 35-35]
 • شهریار، کوروش مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 11-11]
 • شهرکی، فرهاد بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD) [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 60-60]

ص

 • صادقی، سیدحسین (حسام الدین) مدل سازی صاعقه ی از نوع ابر به زمین براساس سرعت متغیر انتشار موج جریان در کانال صاعقه در مجاورت زمین تلفاتی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 4-4]
 • صبور، محمدرضا ارزیابی پارامترهای موثر در میزان تولید گاز متان حاصل از تصفیه شیرابه مراکز دفن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 21-21]
 • صبوری، سعید مطالعه آزمایشگاهی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل پذیر سه طبقه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 27-27]
 • صبوری، سعید بررسی منحنی های پوش دیوارهای برشی فولادی تقویت شده [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 33-33]
 • صفی، مهدی تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 51-51]
 • صفرجوهری، مجید بررسی تغییر میزان پرزینگی نخهای سایرو رینگ و سولو توسط نازل هوا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 50-50]
 • صمدانی، مریم تهیه لعاب های فلزی جهت مصرف در کاشی های تک پخت دیواری (منوپروزا) [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 18-18]
 • صولتی هشجین، مهران بررسی استحکام بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده با محیط بدن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 2-2]
 • صولتی هشجین، مهران سنتز منیزیم هیدروکسی آپاتیت دارای ساختایر نانو به روش بیومیمتیک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 6-6]

ط

 • طاحونی، شاپور تاثیر هندسه جوش بر شکست جوش ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصالات صلب تیر به ستون [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 27-27]
 • طالبی، گودرز سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 57-57]
 • طاهری اطاقسرا، میررضا تولید پارچه از مخلوط الیاف پنبه و مقایسه آن با پارچه های پنبه- پلی استر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 45-45]
 • طاهرشمسی، احمد ارزیابی نتایج تحلیل اطلاعات پمپاژ به کمک مدل وارن و روت و مقایسه آن با نتایج روش تیس در سفره های آبدار لایه ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 28-28]
 • طهماسبی، رسول بررسی زمان بهینه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاهها با توزیع های نرخ شکست [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 48-48]

ع

 • عامری، مهران بررسی و مروری بر آزمایش های انجام شده روی یخچال خورشیدی ترموالکتریک بدون باتری [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 23-23]
 • عباسی، نادر ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاک های رسی نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 22-22]
 • عبدی دهکردی، اسدالله ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 5-5]
 • عرشی، احمدرضا تحلیل تاثیر پارامترهای انتروپومتریک و سینماتیک حرکت اسب بر سینماتیک حرکت تنه سوارکار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 5-5]
 • عزیزپور، اسماعیل ترفیع ابرفرمها و ابرمیدانهای برداری به ابرفضای مماس [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 49-49]
 • عسگری، رضا بررسی پیش فرآوری کانسنگ اورانیوم معدن خشومی به روش سنگجوری رادیومتریک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 40-40]
 • عطاییان، آرش تاثیر رنگ بر جلای آینه ای در منسوجات رنگرزی شده اکریلیک و پلی استر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 49-49]
 • عطایی پور، مجید مدل کان، نرم افزاری برای مدلسازی کانسارهای لایه ای [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 10-10]
 • عطائی، محمد تعیین قابلیت مکانیزاسیون معادن زغال سنگ با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 33-33]
 • عظیمی، ابراهیم طراحی و ساخت آسیایی جهت تعیین شاخص توان (SPI) آسیای نیمه خودشکن- مطالعه موردی: آسیای نیمه خودشکن (SAG) مجتمع مس سرچشمه [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 9-9]
 • علی بابای، حمیدرضا تولید پارچه از مخلوط الیاف پنبه و مقایسه آن با پارچه های پنبه- پلی استر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 45-45]
 • عموزاد خلیلی، زینب نوسانگر کوانتومی ناهمسانگرد در دو بعد فضایی ناجابجا و یک بعد زمانی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 55-55]

غ

 • غفاری، علی ترانهاده دوم یک مشتق روی یک جبر باناخ [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 67-67]

ف

 • فاخر، علی ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاک های رسی نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 22-22]
 • فاروقی، فرزین مطالعات آزمایشگاهی کاربرد GPR در ردیابی خرابی های اجرائی محل تماس دو لایه در یک روسازی مرکب [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 29-29]
 • فاضل زاده حقیقی، سیداحمد تعیین مسیر حرکت بهینه فضاپیما با استفاده از روش اجزای محدود در دامنه زمان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 20-20]
 • فاضل زرندی، محمدحسین پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 26-26]
 • فخرزاد، محمدباقر توسعه مدل ابتکاری برای تخصیص و تسطیح منابع محدود در مسائل فنوشاپ ترکیبی با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های دیرکرد و زود کرد [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 18-18]
 • فراهانی، محمدرضا بررسی اثر پارامترهای هندسی بر تنش های پسماند جوشی در اتصالات سربه سر لوله ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 21-21]
 • فراهانی، مهدی تلفیق و آنالیز داده های سنجنده استر، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانی زایی مس در منطقه چهارگنبد، مطالعه GIS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 36-36]
 • فرزانگان، اکبر شبیه سازی فرآیند طبقه بندی ذرات سیمان در جداکننده های هوایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 41-41]
 • فرهی، محمد بررسی اندرکنش پلاسما-دیواره اولیه درراکتورها گداخت گرما هسته ای با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی دنا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 65-65]
 • فرهادی، فتح الله طراحی روشی جهت کاهش نقطه ی شبنم هوای ابزار دقیق خشک [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 41-41]
 • فقیهی، فرامرز شبیه سازی روشی برای کنترل حد مجاز جریان خروجی سیستم تزریق جریان بالا مبتنی بر شار مغناطیسی نامتعادل [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 2-2]
 • فلاح، نرگس کاربرد و مدلسازی راکتورهای با جریان برخوردکننده در فرآیند ایزومریزاسیون گلوکز با استفاده از آنزیم تثبیت یافته گلوکز ایزومراز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 43-43]
 • فلاح چولابی، اسماعیل روشی جدید در تحلیل اجزای محدود جریان های گردابی با در نظر گرفتن اثر پوستی شار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 9-9]
 • فهیم، جواد روش نوینی برای تولید پودر نانوکامپوزیتی آلومیناید تیتانیم / آلومینا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 44-44]

ق

 • قادری، مجید لیتوژئوشیمی و دگرسانی در اثر معدنی مس پورفیری سرنو، شمال غرب شهر بابک، با نگرشی ویژه به سیالات درگیر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 14-14]
 • قاسمی، بهروز بررسی تشکیل دی سیلیسید مولیبدن با استفاده از اسپکتروسکپی اشعه ایکس و آنالیز حرارتی در طی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 19-19]
 • قالیچی، فرزان تاثیر الاستیسیته شریان بر بارگذاری دو محوری سلول های اندوتلیال [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 4-4]
 • قدسی پور، سیدحسین طراحی زمان بندی های بهینه چند هدفه در سیستم اسکتس برای کنترل متغیر با جریان چراغهای راهنمایی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 52-52]
 • قربانی، ایاز محاسبه افت پراش چندگانه برای ساختمانهای دارای ابعاد محدود در یک میکروسلول [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 11-11]
 • قره پتیان، گئورک جداسازی سهم مشترک و شبکه در اغتشاشات هارمونیکی بر مبنای یک مدل بهبود یافته [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 13-13]
 • قصاعی، حسین تهیه لعاب های فلزی جهت مصرف در کاشی های تک پخت دیواری (منوپروزا) [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 18-18]
 • قطعی، مهدی طراحی زمان بندی های بهینه چند هدفه در سیستم اسکتس برای کنترل متغیر با جریان چراغهای راهنمایی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 52-52]
 • قلهکی، مجید مطالعه آزمایشگاهی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل پذیر سه طبقه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 27-27]
 • قنبری، بهزاد بررسی تاثیر بر هم پوشایی طیفی در تخمین غلظت مواد رنگزا در محلولهای دو جزئی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 46-46]

ک

 • کیاپور، آزاده پیشگویی فضایی داده های سخت و نرم برای تهیه نقشه احتمال یخ زدگی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 70-70]
 • کاتوزیان، حمیدرضا آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • کارآموزیان، محمد انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 16-16]
 • کارگری، علی رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین- پارافین با یک سامانه ی غشایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 61-61]
 • کاشی، اسلام بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD) [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 60-60]
 • کاغذچی، طاهره رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین- پارافین با یک سامانه ی غشایی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 61-61]
 • کاکایی، رضا مدل سازی عملکرد تلمبه پریستالتیک در فلوتاسیون ستونی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل آزمایش [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 34-34]
 • کاکائی، رضا انتخاب سنگ شکن مناسب برای کارخانه فرآوری مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 16-16]
 • کر، محمد مدل سازی عملکرد تلمبه پریستالتیک در فلوتاسیون ستونی با استفاده از روش طراحی فاکتوریل آزمایش [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 34-34]
 • کرباسی، علی استفاده از روش هیبریدهای آلی-معدنی در روکشهای شفاف خودرویی مقاوم در برابر خراش [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 38-38]
 • کریم زاده، رامین ارائه الگوی سینتیکی تولید کک در فرآیند شکست حرارتی گازوئیل در میکروراکتور پیرولیز [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 42-42]
 • کلالی، ارسلان نقد روش ضریب طول موثر در تامین پایداری کلی سیستم سازه ای [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 28-28]
 • کمالی، علیرضا روش نوینی برای تولید پودر نانوکامپوزیتی آلومیناید تیتانیم / آلومینا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 44-44]
 • کمالان، حمیدرضا ارزیابی پارامترهای موثر در میزان تولید گاز متان حاصل از تصفیه شیرابه مراکز دفن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 21-21]
 • کمره ای، محمود ارایه الگوریتمی برای افزایش کارایی منابع رادیویی ترافیک صورت و داده در UMTS-WCDMA و ارزیابی تاثیر تداخل کاربران بر ظرفیت سیستم [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 14-14]

گ

 • گرجی کندی، سعیده مروری بر مدل های تطبیق رنگی به همراه بررسی کارایی مدل تطبیق رنگی CATO2 در پیش بینی جفت های مشابه رنگی از نظر میزان تطابق با نتایج بصری [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 44-44]
 • گلی، علی ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستون های بتنی مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 24-24]
 • گودرزی، مجید مدل کان، نرم افزاری برای مدلسازی کانسارهای لایه ای [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 10-10]
 • گودرزی، مسعود بررسی تشکیل دی سیلیسید مولیبدن با استفاده از اسپکتروسکپی اشعه ایکس و آنالیز حرارتی در طی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 19-19]

ل

 • لطفی، وحید بررسی دقت کاربرد شرط مرزی سامرفیلد در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی در حوزه فرکانس [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 24-24]
 • لنجان نژادیان، شهرام مدل بیومکانیکی وزنه برداری یکضرب و بهینه سازی این حرکت با استفاده از تئوری کنترل بهینه [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 3-3]
 • لنگری زاده، غلامرضا طراحی و ساخت آسیایی جهت تعیین شاخص توان (SPI) آسیای نیمه خودشکن- مطالعه موردی: آسیای نیمه خودشکن (SAG) مجتمع مس سرچشمه [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 9-9]

م

 • مازندرانی زاده، حامد بهینه سازی بهره برداری از مخازن با احتساب عوامل اقتصادی و قیمت انرژی برقابی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 30-30]
 • ماکوئی، احمد شناسایی عوامل ایجاد آشفتگی در برنامه ریزی تولید با استفاده از متدولوژی پویایی سیستم ها [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 17-17]
 • مام عزیزی، صلاح الدین بررسی منحنی های پوش دیوارهای برشی فولادی تقویت شده [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 33-33]
 • محبی نیا، سعیده بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD) [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 60-60]
 • محسنی، محسن بررسی عوامل موثر بر روی مقاومت در برابر خوردگی لایه مرکاپتو سیلان توسط روش EIS [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 36-36]
 • محسنی، محسن استفاده از روش هیبریدهای آلی-معدنی در روکشهای شفاف خودرویی مقاوم در برابر خراش [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 38-38]
 • محمدزاده، محسن پیشگویی فضایی داده های سخت و نرم برای تهیه نقشه احتمال یخ زدگی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 70-70]
 • محمدزاده عطار، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر روی مقاومت در برابر خوردگی لایه مرکاپتو سیلان توسط روش EIS [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 36-36]
 • محمدزاده عطار، محمدرضا بررسی خواص الکتروشیمیایی و جداشدگی کاتدی پوشش پلی یورتان بر روی فولاد نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 37-37]
 • محمد نیا، لیلا مدلسازی سطح زمین براساس اسپلاین طبیعی درجه سوم هموار [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 54-54]
 • محمودیان محمودآباد، مسعود تهیه لعاب های فلزی جهت مصرف در کاشی های تک پخت دیواری (منوپروزا) [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 18-18]
 • میرباقری، سیدمحمد حسین بررسی اثر پاشنه راهگاه بار ریز بر پدیده ماسه شویی به کمک شبیه سازی عددی جریان مذاب در فرآیند ریخته گری با قالب ماسه ای [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 12-12]
 • مریخی، جابر روشی جدید در تحلیل اجزای محدود جریان های گردابی با در نظر گرفتن اثر پوستی شار [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 9-9]
 • میرخانی، ریحانه بررسی تغییر میزان پرزینگی نخهای سایرو رینگ و سولو توسط نازل هوا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 50-50]
 • میرزائیان، یوسف مروری بر مدل های خواص توأمان هیدرومکانیکی درز سنگی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 15-15]
 • میرمحمدحسینی، سیدمجدالدین بررسی عوامل موثر بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای سیکلی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 31-31]
 • میرمحمد رضایی، مرتضی ترفیع ابرفرمها و ابرمیدانهای برداری به ابرفضای مماس [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 49-49]
 • مستوفی، نوید بررسی تاثیر مشخصات خوراک بر توزیع محصولات خروجی در یک ریفرمر اتوترمال صنعتی و بهینه سازی آن به وسیله الگوریتم ژنتیک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 59-59]
 • مشکوه الدینی، افشین تبیین رفتار پیچشی هسته های برشی در ساختمان های بلند با کاربرد المان های محدود ساخته شده بر مبنای توابع کرنش [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 32-32]
 • مشهدی، لیلا بررسی فیزیک جرقه فلزات در اجاق مایکروفر [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 66-66]
 • مضطرزاده، فتح الله بررسی استحکام بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی شده با محیط بدن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 2-2]
 • معارف وند، پرویز مقایسه و تحلیل نتایج حاصل از درزه نگاری در معادن مس پورفیری سرچشمه و سونگون، ایران [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 11-11]
 • معرفت، محمدصادق ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستون های بتنی مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 24-24]
 • معینی مازندران، روزبه مدل سازی صاعقه ی از نوع ابر به زمین براساس سرعت متغیر انتشار موج جریان در کانال صاعقه در مجاورت زمین تلفاتی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 4-4]
 • ملاکین، عرفان آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 1-1]
 • منصور، سعید کمینه سازی هزینه های لجستیک معکوس خودروهای فرسوده [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 19-19]
 • منهاج، محمدباقر مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 10-10]
 • موسوی، سیدجمشید بهینه سازی بهره برداری از مخازن با احتساب عوامل اقتصادی و قیمت انرژی برقابی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 30-30]

ن

 • نادری محمودی، رضا بررسی خواص الکتروشیمیایی و جداشدگی کاتدی پوشش پلی یورتان بر روی فولاد نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 37-37]
 • نجاتی جهرمی، منصور مدل سازی صاعقه ی از نوع ابر به زمین براساس سرعت متغیر انتشار موج جریان در کانال صاعقه در مجاورت زمین تلفاتی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 4-4]
 • نجاریان، سیامک ساخت یک سنسور تماسی برای تشخیص مورفولوژی سطح پوست و کاربرد آن در سیستم های پزشکی از راه دور [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 5-5]
 • نیرومند اسکویی، هانیه تاثیر الاستیسیته شریان بر بارگذاری دو محوری سلول های اندوتلیال [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 4-4]
 • نظری، کامران بررسی پیش فرآوری کانسنگ اورانیوم معدن خشومی به روش سنگجوری رادیومتریک [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 40-40]
 • نیک آذر، منوچهر ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 58-58]
 • نوید بخش، مهدی بررسی تاثیر کاشت استنت متخلخل در پیشگیری از رشد آنوریسم با استفاده از روش شبکه بولتزمن [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 7-7]
 • نوری، حامد تاثیر هندسه جوش بر شکست جوش ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصالات صلب تیر به ستون [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 27-27]
 • نوروزی، محمدرضا شناسایی تظاهرات احساسی درد در تصاویر چهره [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 8-8]
 • نوع پرست، محمد اندازه گیری زمان مانند ذرات در آسیاهای میله ای و گلوله ای کارخانه فرآوری فسفات اسفوردی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 13-13]

و

 • والا، سیاوش استفاده از روش هیبریدهای آلی-معدنی در روکشهای شفاف خودرویی مقاوم در برابر خراش [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 38-38]
 • وحدتی خاکی، جلیل بررسی تشکیل دی سیلیسید مولیبدن با استفاده از اسپکتروسکپی اشعه ایکس و آنالیز حرارتی در طی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 19-19]
 • وردی زاده، حمید امام ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 58-58]
 • ورزندیان، غلامعلی تعیین مسیر حرکت بهینه فضاپیما با استفاده از روش اجزای محدود در دامنه زمان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 20-20]
 • وزین افضل، مجتبی بررسی و مروری بر آزمایش های انجام شده روی یخچال خورشیدی ترموالکتریک بدون باتری [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 23-23]
 • وفادوست، منصور شناسایی تظاهرات احساسی درد در تصاویر چهره [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 8-8]

ه

 • هادیزاده بزاز، مهدی ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودرسنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 25-25]
 • هادوی، سیدمحمدمهدی روش نوینی برای تولید پودر نانوکامپوزیتی آلومیناید تیتانیم / آلومینا [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 44-44]
 • هزارخانی، اردشیر تلفیق و آنالیز داده های سنجنده استر، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی برای اکتشاف کانی زایی مس در منطقه چهارگنبد، مطالعه GIS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 36-36]
 • هزارخانی، اردشیر لیتوژئوشیمی و دگرسانی در اثر معدنی مس پورفیری سرنو، شمال غرب شهر بابک، با نگرشی ویژه به سیالات درگیر [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 14-14]
 • هزارخانی، اردشیر کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 17-17]
 • همایونپور، محمدمهدی ارائه روشهایی برای آموزش تلفظ و نوای گفتار زبان خارجی به کمک فناوری پردازش گفتار [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 1-1]
 • هورفر، عبدالحسین ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاک های رسی نرم [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 22-22]
 • هوشیاری پور، فرهاد ارزیابی نتایج تحلیل اطلاعات پمپاژ به کمک مدل وارن و روت و مقایسه آن با نتایج روش تیس در سفره های آبدار لایه ای [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 28-28]

ی

 • یعقوب شاهی، مژگان خمش ورق های لایه ای با شرایط مرزی مختلف بر مبنای تئوری برش مرتبه بالا [دوره 39، شماره 2، 1387، صفحه 26-26]
 • یغمایی مقدم، محمد حسین مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS [دوره 39، شماره 1، 1387، صفحه 10-10]