طراحی کنترل کننده عصبی پایدار ساز برای کلاسی از سیستمهای غیرخطی

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 295-302

سید مجتبی روحانی؛ محمد باقرمنهاج


مسئله سطح تماس و کاربرد آن در تحلیل و طراحی صفحات پای ستون

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 339-351

ایرج مظفری؛ علاء الدین بهروش


محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 418-425

عباسعلی تسنیمی؛ موسی محمودی صاحبی


طراحی الگوریتم های کارآمد برای ردگیری چند هدفی

دوره 24، شماره 2، آذر 1379، صفحه 436-445

محمدحسن باستانی


دیاگرام های دو فازی سه جزیی شامل PEG 1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000 ) و Na2 SO3 (سولفیت سدیم)

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 541-547

سیدابوالفضل سید سجادی؛ منصور انبیاء؛ احمد نصیری


طراحی شبکه خطوط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 578-589

شهریار افندی زاده؛ مجید رضا افیونیان


طرح ریزی و مدلسازی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه های پتری فازی

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 1-1

زهره کثیرالولد؛ محمدرضا جاهد مطلق؛ شهاب کلانتر؛ محمدامین شادمانی


تعیین مشخصه های بهینه مکانیکی برای طراحی مچ پای مصنوعی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 1-1

محمد فاضلی؛ علی معظمی گودرزی


اثر شکل هندسی آرایه در طراحی آرایه های SUPERRESOLUTION

دوره 32، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 2-2

فرخ حجت کاشانی؛ فرخ آزرم؛ محمد عسگری


محاسبه اضافه ولتاژ القایی بر روی خطوط انتقال قدرت با استفاده از یک مدل جدید الکترومغناطیسی برای ضربه برگشت صاعقه

دوره 35، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 2-2

سیامک بنیادی رام؛ روزبه معینی مازندران؛ سید حسین (حسام الدین) صادقی


ROBUST REGULATION OF A CLASS OF NONLINEAR SYSTEMS USING SINGULAR PERTURBATION APPROACH

دوره 33، شماره 1، آذر 1383، صفحه 3-3

R. AMJADIFARD؛ M.T.H. BEHESHTI؛ M.J. YAZDANPANAH


بررسی اثر دانه بندی و خواص خمیری بر مشخصات تراکم خاکهای رسی

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 3-3

سیدشهاب الدین یثربی؛ رامین اسفندی


طراحی و مدلسازی کوره های قوس الکتریکی

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 4-4

محمود جورابیان؛ علی سعیدیان؛ مهران نصیرزاده