کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر

دوره 11، شماره 2، آبان 1370، صفحه 105-112

محمود شاکری؛ شهریار فریبرز؛ محمد محمدی اقدم


تحلیل روغنکاری الاستوهیدرودینامیکی اجسام کروی به روش اجزائ محدود

دوره 13، شماره 2، خرداد 1372، صفحه 115-120

جعفر زرین چنگ؛ روژه ساطوریانس


تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 120-129

هوشنگ نصرتی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ منصور کبگانیان


بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی

دوره 19، شماره 2، خرداد 1376، صفحه 123-128

حسن رحیمی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ فرزاد خدیوپور


خواص مکانیکی نخ های مخلوط

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 146-162

محمد حقیقت کیش؛ مجید صفرجوهری


آمالگام در دندانپزشکی

دوره 08، شماره 1، خرداد 1368، صفحه 147-150

شمس الدین میردامادی؛ سید مهدی طیبی جزایری


تصحیح ماتریس مبداء – مقصد با اطلاعات شمارش حجم (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 25، شماره 2، خرداد 1380، صفحه 149-162

هدایت ذکایی آشتیانی؛ مهدی محمود آبادی


اصول کلی سیستم تجزیه و تحلیل کننده سیگنال الکتروکار دیوگرام

دوره 06، شماره 1، مرداد 1366، صفحه 177-183

سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ مهیار زردشتی کرمانی


فرودگاه هلیکوپتر

دوره 04، شماره 1، خرداد 1365، صفحه 202-211

خسرو اویسی


تهیه منحنیهای طراحی اسکله های سپر فولادی

دوره 16، شماره 1، اسفند 1373، صفحه 211-218

علی خدائی


روش کامپیوتری محاسبه ماتریس جردن

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 213-216

علیرضا کریمی؛ سیدکمال الدین نیکروش


بازدهی جذب تیتانیوم توسط فولاد ساده کربنی

دوره 18، شماره 2، آذر 1375، صفحه 240-247

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ اسدالله حرارتی


تاثیر شرایط جوانی زنی بر ساختار میکروسکوپی چدن های خاکستری

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 241-266

محمدعلی بوترابی؛ علیرضا محسنی مقدم


تورم خاک ها در اثر یخ زدگی

دوره 04، شماره 2، شهریور 1365، صفحه 265-267

بهمن خستو