تعداد مقالات: 1391

4. تاثیر متغیرهای دستگاه و تاب نخ پلی استر بر خواص نخهای حجیم شده در جت هوا

دوره 13، شماره 1، زمستان 1371، صفحه 1-10

محمد حقیقت کیش؛ محمدرضا محدث مجتهدی


5. چند معیار جدید انطباق، مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو

دوره 31، شماره 1، زمستان 1382، صفحه 1-1

حمیدرضا پوررضا؛ محمد رحمتی؛ فرید به آذین


6. ارائه روشهای تحلیلی و اجزاء محدود برای بررسی عملکرد موتورالقائی دیسکی

دوره 31، شماره 2، بهار 1383، صفحه 1-1

مهران میرزائی؛ مجتبی میرسلیم؛ سیداحسان عبداللهی


9. آزمایش شکست بر روی استخوان فشرده گاوری و به دست آوردن خصوصیات مکانیکی چقرمگی استخوان و بررسی تاثیر ریزساختار در نحوه شکست

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 1-1

محمد رستمی؛ عبداله اردشیر؛ گودرز احمدی؛ پیتر جورج توماس؛ احمد رئیسی نجفی؛ عرفان ملاکین؛ کاوه پوراکبرصفار؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ احمدرضا شرعی؛ محمدرضا اسلامی


10. A MODIFIED ANALYTICAL APPROACH IN MODELLING AND DESIGN OF AXIAL-FLUX PERMANENT MAGNET MACHINES

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 1-1

MOHAMMAD MARDANEH؛ MOJTABA MIRSALIM؛ MEHDI ALIAHMADI


11. دانشگاه است یا دبیرستان؟

دوره 01، شماره 1، تابستان 1347، صفحه 4-6

محمود زارع


15. تحقیق و صنعت

دوره 07، شماره 1، تابستان 1367، صفحه 5-7

علی اصغر توفیق


16. انتقال گرما در پره های سوزنی و تعیین شرایط بهینه

دوره 09، شماره 1، زمستان 1368، صفحه 5-9

مجید ملکی؛ محمد شاهسون


18. تکنولوژی تهیه P.V.C

دوره 02، شماره 2، زمستان 1348، صفحه 14-22

ناصر شریفی


19. بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی

دوره 09، شماره 2، بهار 1369، صفحه 65-71

محمود شاکری؛ محمدعلی صادقی؛ حمیدرضا داغیانی


20. پیش عامل برای برنامه المان های محدود SAPIV

دوره 07، شماره 2، زمستان 1367، صفحه 75-78

محسن بهرامی؛ منصور توفیقی


22. تحلیل کامپیوتری شیب های سنگی با استفاده از تئوری بلوک ها

دوره 19، شماره 2، بهار 1376، صفحه 89-98

حمیدرضا توکلی؛ احمدعلی فخیمی


23. تدوین مدل بهینه چند هدفی برنامه ریزی اقتصادی براساس جریان داده- ستاده بین صنایع

دوره 25، شماره 2، بهار 1380، صفحه 89-110

ابوالفضل قائمی؛ علی محمد کیمیاگری؛ تقی کهوریان


24. آمیزه ای جالب از مهندسی و علم پزشکی

دوره 03، شماره 2، زمستان 1364، صفحه 92-102

سیدمحمدرضا هاشیمی گلپایگانی