نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، مجیدرضا ارتعاشات آزاد تیر با دو ترک لبه ای غیر هم امتداد [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 15-15]
 • آزاد، علی تحلیل شبه دینامیکی دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی به روش قطعات افقی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 36-36]
 • آزادی مقدم آرانی، عباس ارایه یک مدل پشتیبان تصمیم برای اعتبار سنجی پروژه و متقاضیان تسهیلات بانکی با استفاده از سیستم خبره [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 11-11]
 • آسنجرانی، اعظم کاربرد هندسه فینسلر در مساله تکمیلی غیرخطی تعادل ترافیک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 56-56]
 • آقاجان پور، علی بررسی جواب های BPS در فضای ناجابجایی و تعمیم جوابها با استفاده از روش HKL [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 41-14]
 • آقازاده، جمشید تاثیر عملیات حرارتی انحلالی بر خواص مکانیکی و ریزساختار ابر آلیاژ پایه کبالت Co-Cr-Mo [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 29-29]

ا

 • ابوئی مهریزی، علی مدل سازی عددی تاثیر انتقال حرارت در درمان کرایوسرجری با استفاده از یک پروب جدید [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 8-8]
 • احمدی، گودرز اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • احمدی، گودرز بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]
 • احمدی، محمدتقی ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 24-24]
 • احمدی، محمدکاظم ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 24-24]
 • احمدی، مهدی تعیین ضریب شدت تنش ترک های نیم بیضوی در مخزن استوانه ای جدار ضخیم با استفاده از تابع وزنی حاصل از تابع جابجایی صفحه ترک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 16-16]
 • اردشیر، عبداله اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • اردشیر، عبداله بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]
 • ایروانی، صبا بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]
 • ایروانی، وحید بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]
 • اژدری، کامران تعیین ضریب شدت تنش ترک های نیم بیضوی در مخزن استوانه ای جدار ضخیم با استفاده از تابع وزنی حاصل از تابع جابجایی صفحه ترک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 16-16]
 • اسلام کیش، تیمور بررسی کمپلکس های رسی- آلی( تحلیل و فرمولاسیون) [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 18-18]
 • اصغری، امید بررسی میزان فرسایش کانسار اسکارن انجرد در شمال غرب اهر به وسیله هاله عناصر فوق و تحت کانساری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 32-32]
 • اصل حمدالله نیا، مجتبی بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده بتن آرمه [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 26-26]
 • اعظمی، مختار مطالعه سینتیک خردایش کانه آهن معدن سنگان خراسان در آسیای گلوله ای آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 29-29]
 • افتخاری، نصرا... تعیین پارامترهای سینیتیکی مواد آلی در سنگ های مادر با استفاده از دستگاه ROCK-EVAL [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 20-20]
 • اکبری جوکار، محمدرضا بهینه سازی یک زنجیره عرضه چهار سطحی از طریق هماهنگ سازی اجزای آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 12-12]
 • ایمان پور، علی مقایسه یک سیستم کوانتومی ناجابجایی با یک سیستم کوانتومی جابجایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 40-40]
 • امیدپناه، محمد تحلیل مشخصه های حرارتی مشعل های متخلخل تابشی با استفاده از مدل دو شار حرارتی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 13-13]
 • امیری، امیرحسین بهبود پایش پروفایل های خطی در فاز 2 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 13-13]
 • امراللهی، رضا روشی برای اندازه گیری طیف زمانی انرژی نوترون های گسیل شده در دستگاههای پلاسمای کانونی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 52-52]
 • امینیان، مهدی ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال و بررسی رفتار رهایشی ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 7-7]
 • امین ناصری، محمدرضا ارایه یک مدل پشتیبان تصمیم برای اعتبار سنجی پروژه و متقاضیان تسهیلات بانکی با استفاده از سیستم خبره [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 11-11]
 • اورنگ، فریبا ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال و بررسی رفتار رهایشی ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 7-7]

ب

 • باقرپور، متین مسیریابی چند پخشی شبکه های سیار بدون زیرساخت با استفاده از دسته بندی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 12-12]
 • باقرپور فرد، مینا استفاده از پیش شرط سازهای چند مرحله ای روی شبکه های بدون ساختار در مسائل مقدار مرزی بیضوی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 54-54]
 • باقری فر، سعید بررسی میزان فرسایش کانسار اسکارن انجرد در شمال غرب اهر به وسیله هاله عناصر فوق و تحت کانساری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 32-32]
 • بختیاری، سعید بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 22-22]
 • بیدآباد، بهروز کاربرد هندسه فینسلر در مساله تکمیلی غیرخطی تعادل ترافیک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 56-56]
 • برخورداری، محمدعلی بررسی اتصالات خورجینی صلب با نبشی پیرامونی در مقایسه با اتصالات خورجینی صلب پیشنهادی آئین نامه [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 31-31]
 • برومند نصب، سعید بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 48-48]
 • بوترابی، سیدمحمدعلی اثر آلومینیم بر ساختار، سختی و خواص کششی چدن های خاکستری آستمپر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 28-28]
 • بوترابی، سید محمد علی سرعت بحرانی مذاب در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 28-28]

پ

 • پاک، علی تحلیل شبه دینامیکی دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی به روش قطعات افقی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 36-36]
 • پوراحمد، آرمین بررسی و مقایسه خصوصیات نخ های مغزی دار اکریلیک/ نایلون تولید شده در سیستم های ریسندگی رینگ، سولو و سایرو [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 46-46]
 • پورمهدیان، سعید مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 41-41]

ت

 • تاری نژاد، رضا ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 24-24]
 • تسنیمی، عباسعلی اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • تفضلی شادپور، محمد تحلیل جریان سه بعدی و پایدار خون در شریان کرونر استنت گذاری شده [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 5-5]
 • توکلی، احد طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 6-6]
 • توماس، پیترجورج اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]

ث

 • ثقه اسلامی، ناصر بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]

ج

 • جعفری، مظفر مقایسه یک سیستم کوانتومی ناجابجایی با یک سیستم کوانتومی جابجایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 40-40]
 • جعفرپور، فاطمه بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 22-22]
 • جورج توماس، پیتر بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]

ح

 • حجازی، رسول بررسی پرعیارسازی سنگ آهن هماتیتی ریزدانه در مجتمع سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 23-23]
 • حسینی، سیدمحسن آنالیز تاثیرات وجود غده در داخل بافت بیولوژیکی با استفاده از مدل سازی حس لامسه مصنوعی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 7-7]
 • حسینی، سید محمد استفاده از پیش شرط سازهای چند مرحله ای روی شبکه های بدون ساختار در مسائل مقدار مرزی بیضوی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 54-54]
 • حسینی، میرامین تحلیل استاتیکی نیرو در میز هگزاپاد ماشین فرز CNC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 11-11]
 • حسومی، اسدالله تحلیل مدل ترک نامعین بر پایه نتایج آزمایشگاهی و به دست آوردن پارامترهای مربوط به آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 23-23]
 • حق بین نظرپاک، معصومه ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 8-8]

خ

 • خاضعی، جمال ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال و بررسی رفتار رهایشی ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 7-7]
 • خدادادی، احمد مطالعه سینتیک خردایش کانه آهن معدن سنگان خراسان در آسیای گلوله ای آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 29-29]
 • خراسانی، رضا مدل سازی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در پلیمزاسیون پروپیلن بوسیله کاتالیست های زیگلر ناتا در فاز دوغابی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 41-41]
 • خواجه رضا، ابوذر اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]

د

 • دبیر، بهرام ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • دهلقی، وهاب تحلیل جریان سه بعدی و پایدار خون در شریان کرونر استنت گذاری شده [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 5-5]
 • دیواندری، مهدی سرعت بحرانی مذاب در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 28-28]
 • دیواندری، مهدی اثر آلومینیم بر ساختار، سختی و خواص کششی چدن های خاکستری آستمپر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 28-28]
 • دوست، رقیه نهان نگاری مقاوم صحبت درحضور تبدیل LPC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 3-3]

ذ

 • ذاکری، بیژن بررسی آماری مکانیزم پراکندگی برای سطوح ناصاف دی الکتریک براساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویر برداری [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 1-1]

ر

 • راستگو، عباس تعیین ضریب شدت تنش ترک های نیم بیضوی در مخزن استوانه ای جدار ضخیم با استفاده از تابع وزنی حاصل از تابع جابجایی صفحه ترک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 16-16]
 • راعی، ابوالقاسم الگوریتمی جدید و کارا برای دنبال کردن پاره خط ها در سلسله تصاویر متوالی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 4-4]
 • رخی، حمید ارتعاشات آزاد تیر با دو ترک لبه ای غیر هم امتداد [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 15-15]
 • رستمی، محمد اثر شکل پذیری انحنایی بر شکل پذیری تغییر مکانی قاب های خمشی بتن مسلح دارای شکل پذیری زیاد و متوسط [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 35-35]
 • رستمی، محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات ذره، دیواره و سیال بر ضریب ارتجاعی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 34-34]
 • رضایی، بهرام مطالعات سیلیس زدایی کانسنگ بوکسیت دیاسپوری با استفاده از روش ترموشیمیایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 30-30]
 • رضایی، بهرام شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاهای گلوله ای کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 22-22]
 • رضایی قهرودی، زهرا روشهای تعدیل بی پاسخی و مدل بندی وضعیت اشتغال افراد با استفاده از معادلات برآوردگر وزنی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 55-55]
 • رضائی، حسن بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 30-30]
 • رعایت پناه، محمدعلی مساله شبکه جریان با حداقل هزینه با روابط خطی اضافی بین جریان کمان ها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 53-53]
 • رنجی، حسن روشهای تعدیل بی پاسخی و مدل بندی وضعیت اشتغال افراد با استفاده از معادلات برآوردگر وزنی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 55-55]
 • روئیائی، سیدجاوید ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • روئیائی، سیدجاوید ساخت و بهینه سازی کاتالیست سنتز دی متیل اتر از متانول توسط زئولیت طبیعی ایران [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 44-44]

ز

 • زیودار، مرتضی بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]

س

 • ساجدی، حامد ارائه روشی جدید برای مدل سازی توزیع پتانسیل الکتریکی حاصل از جریان الکترودهای تحریک در سیستم های کاشت حلزونی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 5-5]
 • ساداتی، سیدحسین کنترلر تطبیقی کنترل پرواز با استفاده از وارون دینامیک و شبکه عصبی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 18-18]
 • سالاری، روزبه بررسی اثر پمپ حرارتی در کاهش مصرف انرژی برج های جداساز C2 [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 42-42]
 • سبزه پرور، مهدی کنترلر تطبیقی کنترل پرواز با استفاده از وارون دینامیک و شبکه عصبی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 18-18]
 • سروش، عباس رفتار خاک های رسی مخلوط تحت بارگذاری یکنواخت [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 33-33]
 • سعیدی، غلامرضا بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر کارایی میز لرزان در جدایش زغالسنگ [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 31-31]
 • سقائیان، سیدمجید بررسی پرعیارسازی سنگ آهن هماتیتی ریزدانه در مجتمع سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 23-23]
 • سلطانی، افشین بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 48-48]
 • سلطانیان زاده، حمید طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 6-6]
 • سلطانی جیقه، حسین رفتار خاک های رسی مخلوط تحت بارگذاری یکنواخت [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 33-33]
 • سلطانی محمدی، سعید خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه شمال تکاب با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 21-21]
 • سهرابی، مرتضی ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • سهرابی، مرتضی ساخت و بهینه سازی کاتالیست سنتز دی متیل اتر از متانول توسط زئولیت طبیعی ایران [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 44-44]
 • سهرابی مشک آبادی، برهان بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 48-48]

ش

 • شاه آبادی، محمود طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 6-6]
 • شاهان بهبهانی، امیررضا بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 30-30]
 • شاهوردی، حمیدرضا بررسی واکنش و انحلال آهن جامد درجریان غوطه وری در آلومینیوم مذاب [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 30-30]
 • شبیری، هومن تحلیل مدل ترک نامعین بر پایه نتایج آزمایشگاهی و به دست آوردن پارامترهای مربوط به آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 23-23]
 • شجاعی، احسان اثر آلومینیم بر ساختار، سختی و خواص کششی چدن های خاکستری آستمپر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 28-28]
 • شجاع الساداتی، سیدعباس بررسی اثر میزان کربن آلی خاک بر زیست دسترس پذیری آلاینده و مقایسه زیست پالایی آن در راکتور دوغابی و به صورت درجا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 43-43]
 • شیخ سجادیه، محسن بهینه سازی یک زنجیره عرضه چهار سطحی از طریق هماهنگ سازی اجزای آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 12-12]
 • شریف زاده، مصطفی برآورد بار وارد بر سپر و سیستم نگهداری با مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته (سه بعدی) [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 19-19]
 • شریفی نیا، احمد برنامه ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم های تکاملی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 15-15]
 • شفیعی، مسعود کاربرد روش RLS در تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دوبعدی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 1-1]
 • شمسی، حسین نهان نگاری مقاوم صحبت درحضور تبدیل LPC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 3-3]
 • شمس اسفندآبادی، محمد یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 2-2]
 • شمس ناتری، علی بازسازی طیف جذبی محلول های رنگی دو جزئی با استفاده از روش جدول جستجو [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 37-37]

ص

 • صالحی فتح آبادی، حسن مساله شبکه جریان با حداقل هزینه با روابط خطی اضافی بین جریان کمان ها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 53-53]
 • صفرجوهری، مجید بررسی و مقایسه خصوصیات نخ های مغزی دار اکریلیک/ نایلون تولید شده در سیستم های ریسندگی رینگ، سولو و سایرو [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 46-46]
 • صولتی هشجین، مهران ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 8-8]
 • صولتی هشجین، مهران بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری سنتز شده به روش شیمی تر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 6-6]

ض

 • ضیابری سیدین، سیدمحمد بازسازی طیف جذبی محلول های رنگی دو جزئی با استفاده از روش جدول جستجو [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 37-37]

ط

 • طالبی، گودرز ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 35-35]
 • طالبی، محمد استفاده از داده های لیتوژئوشیمی و سیالات درگیر در مطالعه کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 24-24]
 • طاهری اطاقسرا، میررضا مطالعه تاثیر حذف مراحل چند لاکنی بر روی خواص نخ چرخانه ای [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 47-47]

ع

 • عترتی، سیدمحمد مطالعه تاثیر حذف مراحل چند لاکنی بر روی خواص نخ چرخانه ای [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 47-47]
 • عسگری، فرج اله تحلیل پایداری شیروانی های قوس دار در پلان به روش آنالیز حدی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 21-21]
 • علی نیا، فیروز خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه شمال تکاب با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 21-21]
 • عمیدپور، مجید بررسی اثر پمپ حرارتی در کاهش مصرف انرژی برج های جداساز C2 [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 42-42]
 • عوض پور، قاسم تاثیر عملیات حرارتی انحلالی بر خواص مکانیکی و ریزساختار ابر آلیاژ پایه کبالت Co-Cr-Mo [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 29-29]

ف

 • فائز، کریم الگوریتمی جدید و کارا برای دنبال کردن پاره خط ها در سلسله تصاویر متوالی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 4-4]
 • فرخنده حال، حامد تحلیل استاتیکی نیرو در میز هگزاپاد ماشین فرز CNC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 11-11]
 • فرزانگان، اکبر مطالعه سینتیک خردایش کانه آهن معدن سنگان خراسان در آسیای گلوله ای آزمایشگاهی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 29-29]
 • فرزانگان، اکبر شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاهای گلوله ای کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 22-22]
 • فرزانه، اورنگ تحلیل پایداری شیروانی های قوس دار در پلان به روش آنالیز حدی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 21-21]
 • فیروزآبادی، سیدمحمد ارائه روشی جدید برای مدل سازی توزیع پتانسیل الکتریکی حاصل از جریان الکترودهای تحریک در سیستم های کاشت حلزونی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 5-5]
 • فیروزیار، فهیمه بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 22-22]
 • فروغی، محمد بررسی اتصالات خورجینی صلب با نبشی پیرامونی در مقایسه با اتصالات خورجینی صلب پیشنهادی آئین نامه [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 31-31]
 • فلامکی، کاووس ساخت و بهینه سازی کاتالیست سنتز دی متیل اتر از متانول توسط زئولیت طبیعی ایران [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 44-44]
 • فهیمی فر، احمد تحلیل مدل ترک نامعین بر پایه نتایج آزمایشگاهی و به دست آوردن پارامترهای مربوط به آن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 23-23]

ق

 • قادری، مجید استفاده از داده های لیتوژئوشیمی و سیالات درگیر در مطالعه کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 24-24]
 • قاسمی، بهروز بررسی و مقایسه تاثیر فعال سازی مکانیکی بر روی Si و Mo برای سنتزدی سیلیسید مولیبدن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 27-27]
 • قاسمی کیانی، نازیلا ارائه روشی جدید برای مدل سازی توزیع پتانسیل الکتریکی حاصل از جریان الکترودهای تحریک در سیستم های کاشت حلزونی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 5-5]
 • قربانی، ایاز بررسی آماری مکانیزم پراکندگی برای سطوح ناصاف دی الکتریک براساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویر برداری [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 1-1]

ک

 • کاشفی پور، سیدمحمود بررسی اثر مقادیر مختلف آب در آبیاری به روش بارانی برخصوصیات کیفی الیاف رقم جدید پنبه سای اکرا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 48-48]
 • کاویانی، دانیال خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه شمال تکاب با استفاده از خوشه بندی فازی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 21-21]
 • کرامتی، ابوالقاسم بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده بتن آرمه [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 26-26]
 • کریمیان، سیدمحمدحسین تاثیر دمای شعله و گرادیان دما بر نرخ سوزش موتورسوخت جامد با ورودی هوا [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 19-19]
 • کریمیان، قادر الگوریتمی جدید و کارا برای دنبال کردن پاره خط ها در سلسله تصاویر متوالی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 4-4]
 • کسایی نجفی، محمد تعیین پارامترهای سینیتیکی مواد آلی در سنگ های مادر با استفاده از دستگاه ROCK-EVAL [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 20-20]
 • کشاورز علمداری، اسکندر مطالعات سیلیس زدایی کانسنگ بوکسیت دیاسپوری با استفاده از روش ترموشیمیایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 30-30]
 • کلاهان، فرهاد برنامه ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم های تکاملی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 15-15]
 • کمالی نژاد، میثم بررسی اثر پمپ حرارتی در کاهش مصرف انرژی برج های جداساز C2 [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 42-42]
 • کمجانی، نادر ردیابی جهت دریافت سیگنال ها در سیستم های DS/CDMAD با حلقه قفل جهت همدوس اصلاح شده [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 2-2]
 • کمک پناه، علی بهینه سازی گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 37-37]

گ

 • گالتی، مایکل بررسی آماری مکانیزم پراکندگی برای سطوح ناصاف دی الکتریک براساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویر برداری [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 1-1]
 • گردوئی، مهدی تحلیل دینامیکی ناپایداری ورق های فلزی تحت کشش دو محوری [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 14-14]
 • گنجیان، نوید تحلیل پایداری شیروانی های قوس دار در پلان به روش آنالیز حدی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 21-21]
 • گنجعلی، مجتبی روشهای تعدیل بی پاسخی و مدل بندی وضعیت اشتغال افراد با استفاده از معادلات برآوردگر وزنی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 55-55]
 • گنجعلیخان نسب، سید عبدالرضا تحلیل مشخصه های حرارتی مشعل های متخلخل تابشی با استفاده از مدل دو شار حرارتی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 13-13]
 • گودرزی، آزاده بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری سنتز شده به روش شیمی تر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 6-6]
 • گودرزی، شروین روشی برای اندازه گیری طیف زمانی انرژی نوترون های گسیل شده در دستگاههای پلاسمای کانونی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 52-52]
 • گودرزی، مسعود بررسی و مقایسه تاثیر فعال سازی مکانیکی بر روی Si و Mo برای سنتزدی سیلیسید مولیبدن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 27-27]
 • گودرزی خویگانی، محمدعلی تحلیل غیرخطی تیر ورقهای عمیق با جان موج دارسینوسی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 32-32]

م

 • متقی نسب، سمیرا آنالیز تاثیرات وجود غده در داخل بافت بیولوژیکی با استفاده از مدل سازی حس لامسه مصنوعی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 7-7]
 • محرمی، حمید بهینه سازی گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 37-37]
 • محلوجی فر، علی یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 2-2]
 • محمدی، محمدتقی شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاهای گلوله ای کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 22-22]
 • محمدزاده، محمد طراحی یک پروب درون رگی با پلاریزاسیون دایروی و ISNR افزایش یافته برای MRI تسلا 1/5 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 6-6]
 • محمدکاری، بهروز بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 22-22]
 • مددی، علی کاربرد روش RLS در تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دوبعدی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 1-1]
 • مدنی، حسن تحلیل شبکه های تهویه معادن با روش نیوتن- رفسون براساس معادلات ∆Q [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 33-33]
 • میرحبیبی، علیرضا ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 8-8]
 • میرک، علیرضا سرعت بحرانی مذاب در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 28-28]
 • میرمحمدحسینی، سیدمجدالدین ارزیابی فشارهای منفذی هسته سد خاکی کرخه تحت بار زلزله با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 38-38]
 • مسگرپورطوسی، ابوالقاسم تاثیر دمای شعله و گرادیان دما بر نرخ سوزش موتورسوخت جامد با ورودی هوا [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 19-19]
 • مضطرزاده، فتح ا... ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 8-8]
 • مضطرزاده، فتح ا... بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ترکیب شیمیایی و مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری سنتز شده به روش شیمی تر [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 6-6]
 • مظفری، پرویز بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر کارایی میز لرزان در جدایش زغالسنگ [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 31-31]
 • معتمدی، سیداحمد ارائه روشی جدید برای مدل سازی توزیع پتانسیل الکتریکی حاصل از جریان الکترودهای تحریک در سیستم های کاشت حلزونی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 5-5]
 • معصومی، امیرترابی برآورد بار وارد بر سپر و سیستم نگهداری با مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته (سه بعدی) [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 19-19]
 • معظمی گودرزی، مهدی مطالعات سیلیس زدایی کانسنگ بوکسیت دیاسپوری با استفاده از روش ترموشیمیایی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 30-30]
 • ملایی داریانی، بیژن تحلیل دینامیکی ناپایداری ورق های فلزی تحت کشش دو محوری [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 14-14]
 • ملکی، بیژن تحلیل شبکه های تهویه معادن با روش نیوتن- رفسون براساس معادلات ∆Q [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 33-33]
 • منهاج، محمدباقر کنترلر تطبیقی کنترل پرواز با استفاده از وارون دینامیک و شبکه عصبی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 18-18]
 • منهاج، محمدباقر یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 2-2]
 • مهدی سپهری، محمد مسیریابی چند پخشی شبکه های سیار بدون زیرساخت با استفاده از دسته بندی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 12-12]
 • میوه چی، محمودرضا ارزیابی ویژگی های دینامیکی سد بتنی قوسی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 24-24]

ن

 • ناطق، محمدجواد تحلیل استاتیکی نیرو در میز هگزاپاد ماشین فرز CNC [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 11-11]
 • ناطقی، جعفر ردیابی جهت دریافت سیگنال ها در سیستم های DS/CDMAD با حلقه قفل جهت همدوس اصلاح شده [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 2-2]
 • نجاریان، سیامک آنالیز تاثیرات وجود غده در داخل بافت بیولوژیکی با استفاده از مدل سازی حس لامسه مصنوعی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 7-7]
 • نجاریان، سیامک تحلیل جریان سه بعدی و پایدار خون در شریان کرونر استنت گذاری شده [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 5-5]
 • نجاریان، سیامک مدل سازی عددی تاثیر انتقال حرارت در درمان کرایوسرجری با استفاده از یک پروب جدید [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 8-8]
 • نجفی زاده چناری، جعفر بهینه سازی گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 37-37]
 • نصرالهی، سیدمهدی ارزیابی فشارهای منفذی هسته سد خاکی کرخه تحت بار زلزله با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 38-38]
 • نظری، کامران بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسید سولفوریکی [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 34-34]
 • نظری شیروان، علی ساخت میکروسفرهای PLGA به روش امولسیون دوگانه تبخیر حلال و بررسی رفتار رهایشی ویروس H9N2 آنفلوآنزای طیور [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 7-7]
 • نعمتیان، سعید بررسی اثر میزان کربن آلی خاک بر زیست دسترس پذیری آلاینده و مقایسه زیست پالایی آن در راکتور دوغابی و به صورت درجا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 43-43]
 • نوید چاخرلو، تاج بخش بررسی مودهای خستگی آلیاژ آلومینیوم T6-7075 در اتصالات پیچ و مهره ای [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 16-16]
 • نورالسنا، رسول بهبود پایش پروفایل های خطی در فاز 2 [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 13-13]
 • نورزاد، اسدالله آنالیز سیستم های یک درجه آزادی با استفاده از تبدیل موجک در برابر ارتعاش ناشی از زلزله [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 25-25]

و

 • وحدتی خاکی، جلیل بررسی و مقایسه تاثیر فعال سازی مکانیکی بر روی Si و Mo برای سنتزدی سیلیسید مولیبدن [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 27-27]

ه

 • هادئی، سیدعارف یک الگوریتم تصویرافاین سریع بر پایه پیگیری تطبیقی با تنظیم قسمتی از بردار پارامترها [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 2-2]
 • هاشمی، روح الله ارتعاشات آزاد تیر با دو ترک لبه ای غیر هم امتداد [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 15-15]
 • هاشمی اسکوئی، رضا بررسی مودهای خستگی آلیاژ آلومینیوم T6-7075 در اتصالات پیچ و مهره ای [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 16-16]
 • هاشم زاده اهرنجانی، غلامرضا تاثیر دمای شعله و گرادیان دما بر نرخ سوزش موتورسوخت جامد با ورودی هوا [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 19-19]
 • هاشمی نجف آبادی، سمیره بررسی اثر میزان کربن آلی خاک بر زیست دسترس پذیری آلاینده و مقایسه زیست پالایی آن در راکتور دوغابی و به صورت درجا [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 43-43]
 • هدایتی، محمدجعفر بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی- مکانیکی اندود و تخته های گچ و گچ-پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی وینیل استات [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 22-22]
 • هراتی فر، عمادالدین تاثیر عملیات حرارتی انحلالی بر خواص مکانیکی و ریزساختار ابر آلیاژ پایه کبالت Co-Cr-Mo [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 29-29]
 • هزارخانی، اردشیر بررسی میزان فرسایش کانسار اسکارن انجرد در شمال غرب اهر به وسیله هاله عناصر فوق و تحت کانساری [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 32-32]
 • هزارخانی، اردشیر استفاده از داده های لیتوژئوشیمی و سیالات درگیر در مطالعه کانسار مس پورفیری ایجو، شمال غرب شهربابک [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 24-24]

ی

 • یثربی، سیدشهاب الدین تحلیل شبه دینامیکی دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی به روش قطعات افقی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 36-36]
 • یحیایی، محمود تحلیل غیرخطی تیر ورقهای عمیق با جان موج دارسینوسی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 32-32]
 • یزدانی، هادی روشی برای اندازه گیری طیف زمانی انرژی نوترون های گسیل شده در دستگاههای پلاسمای کانونی [دوره 38، شماره 2، 1386، صفحه 52-52]
 • یوسفی، حسن آنالیز سیستم های یک درجه آزادی با استفاده از تبدیل موجک در برابر ارتعاش ناشی از زلزله [دوره 38، شماره 1، 1386، صفحه 25-25]