نمایه نویسندگان

آ

 • آرامی، مختار حذف فتوکاتالیزی اسید ترفتالیک از پساب های پتروشیمی توسط نانو ذرات TiO2 [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 27-27]
 • آهنگری، فاطمه مدلسازی حرکت هواپیما در گردباد و مسیرهای بهینه زمانی [دوره 40، شماره 2، 1389]

ا

 • احمدی، سید محسن مدل سازی و کنترل محرکه دو موتور القایی پنج فاز با اتصال سری به روش خطی سازی ورودی خروجی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 10-10]
 • ایران نژاد، مهدی مطالعه و بررسی سینتیک سمنتاسیون مس [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 18-18]
 • اردوخانی، یدالله حل عددی معادلاات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم-ولترای غیرخطی با استفاده از چند جمله ایهای متعامد لژاندر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ارگی، غلامرضا اثر دمای کلسیناسیون بر روی اندازه و مورفولوژی نانو ذرات اکسید روی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اصلانی، محمدرضا بررسی فلوتاسیون ذرات سیلیس بر اساس ویژگی زبری آن ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اقبالی، فاطمه مطالعه ژئوشیمیایی نفت و مدلسازی تاریخچه تدفین و حرارتی میدان نفتی آزادگان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امانی تهران، محمد سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 36-36]
 • امحمدی، میرزاآقا مطالعه و بررسی سینتیک سمنتاسیون مس [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 18-18]
 • امینی، احمد بررسی رفتار سینتیکی انحلال طلا و نقره با استفاده از اکسید کننده های مختلف در فرآیند سیانوراسیون کانسنگ طلای هیرد [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امینی، احمد امکان سنجی تاثیر پیش عمل آوری حرارتی (کلسیناسیون) در افزایش نسبت مدول در ذخیره بوکسیت نوع دیاسپوری بلبلویه با استفاده از جداکننده مغناطیسی شدت بالای تر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امینی، رضا بررسی خواص پوشش محافظتی اپوکسی- پلی آمین تقویت شده با رنگدانه پرک شیشه در حضور رنگدانه اکسید آهن میکایی [دوره 40، شماره 2، 1389]

ب

 • بابای، محمدرضا اندازه گیری و ارزیابی قرارگیری طرح در جای خود در چاپ دیجیتالی پارچه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 32-32]
 • باستانی، داریوش اثر کشش سطحی بر ماندگی فاز گاز و توزیع اندازه حباب در رژیم جریان همگن ستون های حباب کار با مقطع مستطیل [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 29-29]
 • باقرمنهاج، محمد ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • بامنی مقدم، احمد استفاده از روش طراحی آزمایشات رویه پاسخ (RSM) در مطالعه و پیش بینی تاثیرات توام دمای اکستروژن و شرایط انجماد در فرآیند ذوب ریسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ نوریس پلی پروپیلن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 35-35]
 • بیت الهی، علی سنتز شیمیایی نانو اسپینل آلومینات منیزیم با سفیده تخم مرغ [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 21-21]
 • بیدآباد، بهروز مدلسازی حرکت هواپیما در گردباد و مسیرهای بهینه زمانی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • بنکدار، شاهین بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 2-2]
 • بهاری، علی امکان به کارگیری نانولوله کربنی تک دیواره به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • بهنیا، پوران شناسایی دگرسانی ها و عوارض ساختمانی به وسیله تصاویر +ETM و اطلاعات توپوگرافی برای پی جویی کانسارهای طلای هیدروترمال در منطقه دلیجان [دوره 40، شماره 2، 1389]

پ

 • پازند، کاوه بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 14-14]
 • پرهیزکار میاندهی، علی بررسی اثر مقیاس پذیری و ناهمسانگردی پارامترهای تخلخل و نفوذپذیری به کمک روش ها زمین آماری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 12-12]
 • پروین، نادر تاثیر عملیات نورد گرم بر مقاومت سایشی کامپوزیت تنگستن -20% وزنی مس [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • پوراکبر صفار، کاوه مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • پورسوینی، حسن حمزه تعیین جهت جریان سیال تک فازی در مخازن نفتی با استفاده از روش های آماری و زمین آماری (مطالعه موردی) [دوره 40، شماره 2، 1389]

ت

 • تحریری، محمدرضا مشخصه یابی و بررسی خواص مغناطیسی و رئولوژی نانو ذرات مگنتیت (FE3 O4) سنتز شده تحت گاز N2 در دمای اتاق [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 7-7]
 • تشکری هاشمی، سیدمهدی بررسی رسم متعامد سه بعدی با نمای داده شده در چند کلاس مختلف از گراف ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • توانایی، محمد علی استفاده از روش طراحی آزمایشات رویه پاسخ (RSM) در مطالعه و پیش بینی تاثیرات توام دمای اکستروژن و شرایط انجماد در فرآیند ذوب ریسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ نوریس پلی پروپیلن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 35-35]
 • توکلی، محمود تولید گلوتامیک اسید از ضایعات خرما با بکارگیری کرینه باکتریوم گلوتامیکوم به روش تخمیر غوطه وری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 25-25]

ج

 • جزایری فارسانی، سیدعلیرضا ارائه یک مدل ریاضی برای محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جلالی، سیدمحمد اسماعیل برآورد تعداد کارگاه های استخراج ذخیره در معدن کاری زیرزمینی با استفاده از فرآیند های تصادفی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 16-16]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل بهینه سازی مسیرهای خروج اضطراری در معادن زیرزمینی بزرگ با کاربرد الگوریتم دیکسترا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جمشیدی، نیما ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • جمشیدی، نیما افزایش توان وزنه بردار از طریق بهبود تکنیک حرکت یک ضرب به کمک الگوریتم گرادیان نزولی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 8-8]
 • جوادنژاد، فرید شناسایی دگرسانی ها و عوارض ساختمانی به وسیله تصاویر +ETM و اطلاعات توپوگرافی برای پی جویی کانسارهای طلای هیدروترمال در منطقه دلیجان [دوره 40، شماره 2، 1389]

ح

 • حجتی امامی، شهریار بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 2-2]
 • حسنی، حسین بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 14-14]
 • حسنی، حسین مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 17-17]
 • حسنی، علی اثر کشش سطحی بر ماندگی فاز گاز و توزیع اندازه حباب در رژیم جریان همگن ستون های حباب کار با مقطع مستطیل [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 29-29]
 • حسینی، سیدمحمد کنترل نقص روش رونگ -کوتا با استفاده از درونیابی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سیدمحمد بررسی روش گام- بشکافت روی معادلات ماکسول و معادلات شرودینگر غیرخطی تعمیم یافته [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سید محمد عملکرد روش های ضمنی QSSAو EBI در مدلهای آلودگی هوا و مقایسه آنها با روش های کلاسیک [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سیدمحمدعلی برآورد تعداد کارگاه های استخراج ذخیره در معدن کاری زیرزمینی با استفاده از فرآیند های تصادفی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 16-16]
 • حسین عزیزی، محمد تولید گلوتامیک اسید از ضایعات خرما با بکارگیری کرینه باکتریوم گلوتامیکوم به روش تخمیر غوطه وری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 25-25]
 • حمیدی اصفهانی، زهره تولید گلوتامیک اسید از ضایعات خرما با بکارگیری کرینه باکتریوم گلوتامیکوم به روش تخمیر غوطه وری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 25-25]

خ

 • خیرمند، مریم بررسی روش گام- بشکافت روی معادلات ماکسول و معادلات شرودینگر غیرخطی تعمیم یافته [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • خسرویانی، فرزام جداسازی سنگ شناسی آذرین پی (گرانیت و گرانودیوریت) در منطقه شیرکوه یزد به کمک سنجش از دور (RS) وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 15-15]
 • خلیلی، ولی بررسی استخراج آنتوسیانین ها از کلم قرمز و جداسازی آنها توسط فرآیند غشایی فیبرهای مویین مشبک [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 28-28]

د

 • دبیر، بهرام اثر فشار و ترکیب درصد بر توزیع اندازه کریستال های واکس حین تخلیه مخازن گازهای میعانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 30-30]
 • دهقانی، کامران تعیین منحنی های تپه اصطکاک در حین نورد سرد صنعتی ورق های آلومینیومی با استفاده از نرم افزار MATROLL [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 20-20]
 • دولتی ارده جانی، فرامرز استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و روش ژئوفیزیکی VLF در مدل سازی دو بعدی اکسایش پیریت و تولید زهاب اسیدی در باطله های زغال شویی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • دولتی جانی، فرامرز تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی در نقشه 1:100000 سوریان با استفاده از روش هندسه فرکتال و روند سطحی ارتونرمال [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 11-11]

ر

 • ربانی، احمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دار خوین [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ربانی، احمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی نفت و مدلسازی تاریخچه تدفین و حرارتی میدان نفتی آزادگان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رحیمی، مهدی بررسی فلوتاسیون ذرات سیلیس بر اساس ویژگی زبری آن ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رستمی، محمود عملکرد روش های ضمنی QSSAو EBI در مدلهای آلودگی هوا و مقایسه آنها با روش های کلاسیک [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رستمی، مصطفی ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • رستمی، مصطفی افزایش توان وزنه بردار از طریق بهبود تکنیک حرکت یک ضرب به کمک الگوریتم گرادیان نزولی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 8-8]
 • رسولی، شیما امکان به کارگیری نانولوله کربنی تک دیواره به عنوان یک کانال در ترانزیستورهای اثر میدانی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رسولی، وامق تعیین جهت جریان سیال تک فازی در مخازن نفتی با استفاده از روش های آماری و زمین آماری (مطالعه موردی) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رسولی، وامق بررسی اثر مقیاس پذیری و ناهمسانگردی پارامترهای تخلخل و نفوذپذیری به کمک روش ها زمین آماری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 12-12]
 • رضایی، بهرام امکان سنجی تاثیر پیش عمل آوری حرارتی (کلسیناسیون) در افزایش نسبت مدول در ذخیره بوکسیت نوع دیاسپوری بلبلویه با استفاده از جداکننده مغناطیسی شدت بالای تر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رضایی، بهرام بررسی فلوتاسیون ذرات سیلیس بر اساس ویژگی زبری آن ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رضایی، بهرام مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 13-13]
 • رضایی، بهرام توسعه و پیاده سازی الگوریتم مدل سازی توان دریافتی آسیاهای نیمه خودشکن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 19-19]
 • رفیعی تبار، هاشم مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • رمضانی کبریا، حسین اندازه گیری و ارزیابی قرارگیری طرح در جای خود در چاپ دیجیتالی پارچه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 32-32]
 • رهنمایی، زهرا عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 31-31]
 • روحی، غلامرضا مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • رئیسی نجفی، احمد مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]

ز

 • زارع، مهدی استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و روش ژئوفیزیکی VLF در مدل سازی دو بعدی اکسایش پیریت و تولید زهاب اسیدی در باطله های زغال شویی [دوره 40، شماره 2، 1389]

س

 • ساعی ورایرانی زاد، اسماعیل اثر دمای کلسیناسیون بر روی اندازه و مورفولوژی نانو ذرات اکسید روی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • سالاریان، مهرناز سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 5-5]
 • سالاری راد، مهدی مطالعه و بررسی سینتیک سمنتاسیون مس [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 18-18]
 • سحرخیز، سیامک عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 31-31]
 • سرابی، علی اصغر بررسی خواص پوشش محافظتی اپوکسی- پلی آمین تقویت شده با رنگدانه پرک شیشه در حضور رنگدانه اکسید آهن میکایی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • سرپولکی، حسین سنتز شیمیایی نانو اسپینل آلومینات منیزیم با سفیده تخم مرغ [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 21-21]
 • سرخیل، حمید تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی در نقشه 1:100000 سوریان با استفاده از روش هندسه فرکتال و روند سطحی ارتونرمال [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 11-11]
 • سعادت نیا، محمد ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • سلامی، فیروز ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • سلطانفر، سروش مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 17-17]
 • سلیمانی نظر، علیرضا اثر فشار و ترکیب درصد بر توزیع اندازه کریستال های واکس حین تخلیه مخازن گازهای میعانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 30-30]

ش

 • شریف زاده، مصطفی برآورد دبی نشت و تعیین حد آب بندی در ساختگاه سدها با استفاده از تحلیلهای هیدرومکانیکی- سد گتوند علیا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • شیرین پرور، مرتضی مدلسازی انتقال حرارت در فصل مشترک مذاب و قالبهای فولادی H13 و چدن خاکستری در دمای پیشگرم قالب [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • شفائی، اشرف حذف فتوکاتالیزی اسید ترفتالیک از پساب های پتروشیمی توسط نانو ذرات TiO2 [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 27-27]
 • شفیعی، سیده سارا سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 5-5]
 • شکرگزار، محمدعلی بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 2-2]
 • شمس ناتری، علی تخمین غلظت محلول مواد رنگزای طبیعی بوسیله پویشگر [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 34-34]
 • شهبازی، بهزاد بررسی نحوه حذف مواد آلی از کائولن رباط خان طبس [دوره 40، شماره 2، 1389]

ص

 • صادقی، عبدالحسین عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 31-31]
 • صادقی، عبدالحسین سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 36-36]
 • صدیقیان، غلامحسین بررسی پارامترهای موثر در لیچینگ کنسانتره اسفالریت [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 26-26]
 • صراف ماموری، رسول تهیه نانو پودر کامپوزیتی Co3W/Cu به روش مکانیکی- شیمیایی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 22-22]
 • صفاران، سارا مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دار خوین [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • صمصامی، محبوبه کنترل نقص روش رونگ -کوتا با استفاده از درونیابی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • صولتی هشجین، مهران سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 5-5]

ط

 • طهماسبی، مریم بررسی رسم متعامد سه بعدی با نمای داده شده در چند کلاس مختلف از گراف ها [دوره 40، شماره 2، 1389]

ع

 • عالی انوری، علی انتخاب روش بهینه ی خشک اندازی آب زیرزمینی در معدن سه چاهون به کمک مدلسازی کامپیوتری [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • عبداللهی، محمود بررسی نحوه حذف مواد آلی از کائولن رباط خان طبس [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • عبداللهی، هادی بررسی رفتار سینتیکی انحلال طلا و نقره با استفاده از اکسید کننده های مختلف در فرآیند سیانوراسیون کانسنگ طلای هیرد [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • عبدالهی علی بیک، حسین تعیین منحنی های تپه اصطکاک در حین نورد سرد صنعتی ورق های آلومینیومی با استفاده از نرم افزار MATROLL [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 20-20]
 • عترتی خسروشاهی، سیدمحمد مشخصه یابی و بررسی خواص مغناطیسی و رئولوژی نانو ذرات مگنتیت (FE3 O4) سنتز شده تحت گاز N2 در دمای اتاق [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 7-7]
 • عرب مارکده، غلامرضا مدل سازی و کنترل محرکه دو موتور القایی پنج فاز با اتصال سری به روش خطی سازی ورودی خروجی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 10-10]
 • عرشی، احمدرضا مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 6-6]
 • عطار، هویار تاثیر عملیات نورد گرم بر مقاومت سایشی کامپوزیت تنگستن -20% وزنی مس [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • علیزاده، ناصر تعیین جهت جریان سیال تک فازی در مخازن نفتی با استفاده از روش های آماری و زمین آماری (مطالعه موردی) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • علیزاده، ناصر بررسی اثر مقیاس پذیری و ناهمسانگردی پارامترهای تخلخل و نفوذپذیری به کمک روش ها زمین آماری [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 12-12]
 • علی مالک، رضا محمد تهیه سیستم خبره تشخیص عیب برای فرآیند رنگرزی پنبه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 33-33]
 • علی نیا، فیروز شناسایی دگرسانی ها و عوارض ساختمانی به وسیله تصاویر +ETM و اطلاعات توپوگرافی برای پی جویی کانسارهای طلای هیدروترمال در منطقه دلیجان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • علی نیا، فیروز بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 14-14]
 • علی نیا، فیروز مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 17-17]
 • علی نژاد، بابک سنتز شیمیایی نانو اسپینل آلومینات منیزیم با سفیده تخم مرغ [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 21-21]

ف

 • فاضلی، محمد تعیین مشخصه های بهینه مکانیکی برای طراحی مچ پای مصنوعی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 1-1]
 • فاطمی، حسن بررسی استخراج آنتوسیانین ها از کلم قرمز و جداسازی آنها توسط فرآیند غشایی فیبرهای مویین مشبک [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 28-28]
 • فتورائی، ناصر ارزیابی ساز و کار پمپاژ در وسیله کمک بطنی از نوع دیافراگمی با استفاده از روش بر هم کنش سیال و جامد [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 3-3]
 • فرزانگان، اکبر توسعه و پیاده سازی الگوریتم مدل سازی توان دریافتی آسیاهای نیمه خودشکن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 19-19]
 • فلاح، علی بررسی استفاده از سینرژی کینماتیک به منظور کنترل تحریک الکتریکی عملکردی حرکت رساندن دست در صفحه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 9-9]
 • فلاح پور، علی مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 13-13]

ک

 • کاتوزیان، حمیدرضا ارزیابی ساز و کار پمپاژ در وسیله کمک بطنی از نوع دیافراگمی با استفاده از روش بر هم کنش سیال و جامد [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 3-3]
 • کاکائی، رضا تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی در نقشه 1:100000 سوریان با استفاده از روش هندسه فرکتال و روند سطحی ارتونرمال [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 11-11]
 • کیانی، مجید برآورد دبی نشت و تعیین حد آب بندی در ساختگاه سدها با استفاده از تحلیلهای هیدرومکانیکی- سد گتوند علیا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • کتیبه، همایون انتخاب روش بهینه ی خشک اندازی آب زیرزمینی در معدن سه چاهون به کمک مدلسازی کامپیوتری [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • کرد پریجائی، معصومه توسعه و پیاده سازی الگوریتم مدل سازی توان دریافتی آسیاهای نیمه خودشکن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 19-19]
 • کریمی، پویا بررسی رفتار سینتیکی انحلال طلا و نقره با استفاده از اکسید کننده های مختلف در فرآیند سیانوراسیون کانسنگ طلای هیرد [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • کریمی، عبدالکریم ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • کسرایی، هدی استفاده از روش طراحی آزمایشات رویه پاسخ (RSM) در مطالعه و پیش بینی تاثیرات توام دمای اکستروژن و شرایط انجماد در فرآیند ذوب ریسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ نوریس پلی پروپیلن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 35-35]
 • کشاورز علمداری، اسکندر بررسی پارامترهای موثر بر الکترووینینگ پیوسته فلز روی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • کشاورز علمداری، اسکندر مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 13-13]
 • کوزه گر کالجی، بهزاد تهیه نانو پودر کامپوزیتی Co3W/Cu به روش مکانیکی- شیمیایی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 22-22]

گ

 • گشتاسبی، کامران ارائه یک مدل ریاضی برای محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • گلخو، فاطمه بررسی پارامترهای موثر در لیچینگ کنسانتره اسفالریت [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 26-26]
 • گنج خانلو، یداله بررسی پارامترهای موثر بر الکترووینینگ پیوسته فلز روی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • گودرز، مصطفی تهیه سیستم خبره تشخیص عیب برای فرآیند رنگرزی پنبه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 33-33]

ل

 • لطیفی، مسعود اندازه گیری و ارزیابی قرارگیری طرح در جای خود در چاپ دیجیتالی پارچه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 32-32]

م

 • مافی، منصور تخمین غلظت محلول مواد رنگزای طبیعی بوسیله پویشگر [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 34-34]
 • مالکی، علی بررسی استفاده از سینرژی کینماتیک به منظور کنترل تحریک الکتریکی عملکردی حرکت رساندن دست در صفحه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 9-9]
 • میثمی، بهروز بررسی استخراج آنتوسیانین ها از کلم قرمز و جداسازی آنها توسط فرآیند غشایی فیبرهای مویین مشبک [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 28-28]
 • محدث، علی نمودار ورونوی دایره ها در فضای هذلولوی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • محمد خانی، محمد انتخاب روش بهینه ی خشک اندازی آب زیرزمینی در معدن سه چاهون به کمک مدلسازی کامپیوتری [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • مرادزاده، علی استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و روش ژئوفیزیکی VLF در مدل سازی دو بعدی اکسایش پیریت و تولید زهاب اسیدی در باطله های زغال شویی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • میرباقری، سیدمحمدحسین مدلسازی انتقال حرارت در فصل مشترک مذاب و قالبهای فولادی H13 و چدن خاکستری در دمای پیشگرم قالب [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • مرتضوی، علی شبیه سازی عددی فرآیند شکافت هیدرولیکی و بررسی مشخصات ترک در شرایط مختلف تنش های برجا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • میرمحمد رضایی، مرتضی نمودار ورونوی دایره ها در فضای هذلولوی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • مظاهری، فیروزمهر تهیه سیستم خبره تشخیص عیب برای فرآیند رنگرزی پنبه [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 33-33]
 • معظمی گودرزی، علی تعیین مشخصه های بهینه مکانیکی برای طراحی مچ پای مصنوعی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 1-1]
 • معظمی گودرزی، مهدی امکان سنجی تاثیر پیش عمل آوری حرارتی (کلسیناسیون) در افزایش نسبت مدول در ذخیره بوکسیت نوع دیاسپوری بلبلویه با استفاده از جداکننده مغناطیسی شدت بالای تر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • منجزی، مسعود ارائه یک مدل ریاضی برای محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • موسوی، میرحسین ارزیابی ساز و کار پمپاژ در وسیله کمک بطنی از نوع دیافراگمی با استفاده از روش بر هم کنش سیال و جامد [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 3-3]
 • موسوی شوشتری، احمد استفاده از روش طراحی آزمایشات رویه پاسخ (RSM) در مطالعه و پیش بینی تاثیرات توام دمای اکستروژن و شرایط انجماد در فرآیند ذوب ریسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ نوریس پلی پروپیلن [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 35-35]

ن

 • ناصحی، محمدجواد شبیه سازی عددی فرآیند شکافت هیدرولیکی و بررسی مشخصات ترک در شرایط مختلف تنش های برجا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ناطقی، رضا برآورد دبی نشت و تعیین حد آب بندی در ساختگاه سدها با استفاده از تحلیلهای هیدرومکانیکی- سد گتوند علیا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • نجاریان، سیامک ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 4-4]
 • نجاریان، سیامک افزایش توان وزنه بردار از طریق بهبود تکنیک حرکت یک ضرب به کمک الگوریتم گرادیان نزولی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 8-8]
 • نجفی، مهدی برآورد تعداد کارگاه های استخراج ذخیره در معدن کاری زیرزمینی با استفاده از فرآیند های تصادفی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 16-16]
 • نظری، کامران مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 13-13]
 • نعمتی فومشی، سمیه حل عددی معادلاات انتگرال- دیفرانسیل فردهلم-ولترای غیرخطی با استفاده از چند جمله ایهای متعامد لژاندر [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • نیک آذر، منوچهر حذف فتوکاتالیزی اسید ترفتالیک از پساب های پتروشیمی توسط نانو ذرات TiO2 [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 27-27]
 • نیلفروشان، زهرا نمودار ورونوی دایره ها در فضای هذلولوی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • نوروزی، مهدی بهینه سازی مسیرهای خروج اضطراری در معادن زیرزمینی بزرگ با کاربرد الگوریتم دیکسترا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • نوع پرست، محمد بررسی رفتار سینتیکی انحلال طلا و نقره با استفاده از اکسید کننده های مختلف در فرآیند سیانوراسیون کانسنگ طلای هیرد [دوره 40، شماره 2، 1389]

ه

 • هاشمی نژاد، مهدیه بررسی رسم متعامد سه بعدی با نمای داده شده در چند کلاس مختلف از گراف ها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • هدایتی، عباس بررسی پارامترهای موثر بر الکترووینینگ پیوسته فلز روی در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • هزارخانی، اردشیر جداسازی سنگ شناسی آذرین پی (گرانیت و گرانودیوریت) در منطقه شیرکوه یزد به کمک سنجش از دور (RS) وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 15-15]
 • همتی، نوشین سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 36-36]
 • هوشیار احمدی، سیدامیر بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی [دوره 40، شماره 1، 1388، صفحه 2-2]