نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، بهزاد روش نگارش مقالات پژوهشی [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 59-62]
 • اخلاقی، مهدی آلودگی هوا در اثر امیسیون های مضر موتورهای احتراق داخلی [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 41-44]
 • اخلاقی، مهدی مخازن تحت فشار [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 103-108]
 • ادیبی، اکبر تولید توابع با استفاده از میکروپروسسورها [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 126-129]
 • اسلامی، محمدرضا آنالیز تنش مخازن تحت فشار کروی بر اثر فشار داخلی و تغییرات شعاعی درجه حرارت [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 137-142]
 • اصانلو، مرتضی بررسی امکان استفاده از Co2+H2O به عنوان محلول شیمیایی برای استخراج زغال سنگ [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 9-22]

پ

 • پورکرمانی، محسن مطالعات تکنونیکی در کوههای سنندج-سیرجان و رابطه آن با گسل زاگرس در منطقه اقلید-ده بید [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 45-55]

ح

 • حاجی شریفی، محسن زعفران رنگینه گیاهی، خوراکی و درمانی [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 120-125]
 • حقیقت کش، محمد اندازه گیری جرم مخصوص الیاف و پلیمرهای دیگر [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 28-38]

س

ش

ص

 • صدیقی، مهشید اندازه گیری جرم مخصوص الیاف و پلیمرهای دیگر [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 28-38]

ط

 • طباطبائی، محمد زعفران رنگینه گیاهی، خوراکی و درمانی [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 120-125]

ع

 • عابدی، مهرداد پخش بار در تغذیه کننده های شعاعی سه فاز [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 23-27]
 • عابدی، مهرداد کاربرد الگوریتم Relaxation در بررسی تغذیه کننده‌های شعاعی [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 109-115]

ک

 • کمپانی، احمد بررسی پدیده‌ی سویچ در المان‌های به صورت ساختمانی فلز SiO/B2O2-فلز [دوره 03، شماره 2، 1364، صفحه 116-199]

م

 • مدرس، مجید محاسبه قابلیت پذیرش مغناطسی ماده نوترونی [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 39-40]

ن

 • نورپناه، پرویز کوپلیمریزاسیون اکریلیونیتریل و نور بانادین ( بی سیکلو [1/2/2] هپتا 2-5 دین) [دوره 03، شماره 1، 1364، صفحه 4-8]

ه