شبکه های پلیمری درهم نفوذ کننده (بخش دوم)

دوره 06، شماره 2، بهمن 1366، صفحه 270-279

فرامز افشار طارمی؛ علیرضا عظیمی نانوائی


بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 272-279

آزاده خیرالعموم؛ فرهاد خراشه؛ سیدکیان سید؛ خشایار نیلچی


رشد لایه سیلیکون به روش CVD

دوره 16، شماره 2، مرداد 1374، صفحه 284-290

رحیم یزدانی راد؛ ماندانا تقی پور شرقی


طراحی و ساخت سیستم ارسال تلفنی سیگنال های قلبی

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 303-309

محمدحسن مرادی؛ جلیل مظلوم


اتوماسیون آنالیز سفالومتری جهت تشخیص ناهنجاریهای اسکلتی- صورتی

دوره 22، شماره 2، خرداد 1378، صفحه 311-326

رضا صفابخش؛ محمدمهدی عبادزاده


توسعه یک مدل احتمالی برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)­­­ برای مراکز بازسازی (تعمیرگاهی)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 352-360

مهدی غضنفری؛ مجید نوجوان؛ کورش آذرنوش


بررسی اثر زاویه شیب بر عملکرد لوله گرمایی

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 414-423

محمدمهدی غلامی بنادکوکی


تاثیر شرایط نورد کنترل شده بر مقاومت به خستگی فولاد STE 500

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 426-434

علیرضا فلاحی؛ سعید زینلی


SPLITTING AND NON SPLITTING ARE POLLUTION MODELS PHOTOCHEMICAL REACTIONS IN THE URBAN AREAS OF GREATER TEHRAN AREA

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 552-560

A. HEIDARINASAB؛ B. DABIR؛ M. SAHIMI؛ KH. BADII


مدیریت سوخت راکتورهای هسته ای PWR با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 566-572

مصطفی صدیقی؛ سعید ستایشی؛ علی اکبر صالحی


EXPONENTIALLY METRIC ON FUNCTION SPACES

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 596-607

B. BEHDIN؛ A. RIAZI


بررسی دینامیک های خطی و غیرخطی سیگنالEEG با هدف تفکیک حالت های ذهنی

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 1-1

علی مطیع نصرآبادی؛ محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ محمدعلی خلیل زاده؛ علی شریفی


تعیین مدل الاستیک بهینه برای توجیه رفتار بیومکانیکی بافت مغز

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 1-1

فرهاد فرمان زاد؛ سیامک نجاریان؛ محمدرضا اسلامی؛ امیرسعید صدیقی


کاربرد روش RLS در تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دوبعدی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 1-1

علی مددی؛ مسعود شفیعی


روش دقیق برای محاسبه و تخمین مقاومتهای سری و موازی مدل مشروح ترانسفورماتور براساس نتایج آزمایش تست ضربه

دوره 30، شماره 2، آذر 1382، صفحه 2-2

مهدی صلای نادری؛ گئورگ باباملک قره پتیان؛ مهرداد عابدی


بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 2-2

شاهین بنکدار؛ شهریار حجتی امامی؛ محمدعلی شکرگزار؛ سیدامیر هوشیار احمدی


طراحی سه دیکشنری تصویری برای بازشناسی زیر- کلمات چاپی

دوره 32، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 3-3

رضا عزمی؛ احسان ا... کبیر


گسسته سازی جریان در محیط های متخلخل به روش احجام محدود

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 3-3

ابوالفضل شمسائی؛ حمیدرضا وثوقی فر


بررسی منشأ سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران

دوره 35، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 3-3

احمدرضا ربانی؛ محمد یونسی


شبیه سازی عددی فرآیند ناپایای یک بعدی و غیرهم دمای آر تی ام

دوره 33، شماره 1، آذر 1383، صفحه 4-4

محمدرضا شاه نظری؛ عباس عباسی