دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 
4. بازشناسی اعداد فارسی بر روی خط تلفن: مقایسه ای بین روشهای آماری، عصبی و روش هیبرید

صفحه 4-4

محمدمهدی همایون پور؛ جهانشاه کبودیان؛ حسین بشیری؛ ذبیح اله احمدپور


5. روشی نوین جهت آنالیز نوسان سازهای سینوسی RF

صفحه 5-5

حسن فتح آبادی بزچلوئی؛ سید کمال الدین نیکروش


7. مدلسازی و کاربرد سیگنال های آگوستیکی لیزر در پزشکی

صفحه 7-7

سیدمحمد عترتیب خسروشاهی؛ سید محمود سخایی


17. بررسی تحلیلی پایداری خودرو در ترمز گیری

صفحه 17-17

منصور کبگانیان؛ افسانه ابوالحسنی