تاثیر الاستیسیته شریان بر بارگذاری دو محوری سلول های اندوتلیال

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 4-4

هانیه نیرومند اسکویی؛ محمد تفضلی شادپور؛ فرزان قالیچی


CALCULATION OF EM CHARACTERISTICS OF A CELLULAR PHONE HANDSET BY TIME-DOMAIN MOM

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 4-4

R. SARRAF؛ R. MOINI؛ S.H.H. SADEGHI؛ A. FARSCHTSCHI


تاثیر دما بر پل‌های بتن مسلح

دوره 01، شماره 1، شهریور 1347، صفحه 20-25


زمینه های نو برای تحقیق در فولاد

دوره 07، شماره 1، مرداد 1367، صفحه 22-31

خطیب الاسلام صدرنژاد


کاربرد تکنیکهای کنترل کیفیت آماری در صنعت داروسازی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1370، صفحه 23-34

محمدتقی فاطمی قمی؛ شهره شکوهی


بررسی اختلاط پذیری و خواص آلیاژPVC/PC

دوره 15، شماره 1، مرداد 1373، صفحه 23-32

احمد عارف آذر؛ حمید گرمابی


عملکرد آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با دانه بندی درشت

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 24-35

نادر طباطبایی؛ محسن الستی


خرابی های شیمیایی، دوام بتن و نقش سیمان های پوزولانی در آنها

دوره 23، شماره 1، شهریور 1378، صفحه 25-44

علی اکبر رمضانیانپور


روش محاسبه تیرهای سرتاسری روی تکیه گاههای ارتجاعی

دوره 01، شماره 2، اسفند 1347، صفحه 26-30

ابراهیم چینی فروش


اندازه گیری جرم مخصوص الیاف و پلیمرهای دیگر

دوره 03، شماره 1، آذر 1364، صفحه 28-38

محمد حقیقت کش؛ مهشید صدیقی


توسعه مفهوم DBRS در تئوری محدودیت ها

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 37-47

میربهادر قلی آریانژاد؛ احمد ماکوئی


ثبات رنگ پارچه در برابر عوامل مختلف

دوره 02، شماره 2، اسفند 1348، صفحه 40-42

اسحق نورمحمدی


هماهنگی عایقی در سیستمهای الکتریکی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1369، صفحه 82-90

محمود پورکرمانی؛ محمود احمدی پور


نرم افزار مراکز سویچ

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 89-99

مهران دولتشاهی؛ کریم فائز؛ احمد صلاحی


طراحی کامپیوتری برجهای سینی دار از نوع کلاهی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 91-96

محمدعلی بحرینی زارج؛ طاهره کاغذچی


شبکه پلیمری در هم نفوذ کننده (بخش اول)

دوره 05، شماره 2، اسفند 1365، صفحه 102-112

فرامرز افشار طارمی؛ علیرضا عظیمی نانوایی