تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی

دوره 08، شماره 1، خرداد 1368، صفحه 129-134

محمود شاکری


تحقیق و صنعت

دوره 06، شماره 1، مرداد 1366، صفحه 156-159

علی اصغر توفیق


حل عددی لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1369، صفحه 203-209

مجید ملکی؛ امیرحسین شیروی


تحقیق، توسعه و دانشگاه

دوره 12، شماره 2، مرداد 1371، صفحه 221-225

سیدمحمد معطر حسینی


بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود

دوره 26، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 248-253

سیامک نجاریان؛ ضرغام حسین احمدی؛ حامد شریف زاده


تجزیه و تحلیل فرآیند تولید نخهای حجیم بوسیله جت هوا

دوره 06، شماره 2، بهمن 1366، صفحه 250-259

محمد حقیقت کیش؛ محمدرضا محدث مجتهدی


حل مساله تخصیص درجه دوم با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 319-330

سیدحسام الدین ذگردی؛ پیام نیکروش؛ عزیزا... معماریانی


مطالعه تجربی در تشکیل مایسل و ارائه روشی ساده جهت تخمین قدرت پاک کنندگی شوینده ها

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 507-517

ناصر ثقه الاسلامی؛ محمد حسین چالکش امیری؛ پیمان اسماعیلی


طراحی PSS غیرخطی براساس حل معادله HJB برای یک سیستم تک ماشینه

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 525-536

محمدجواد یزدان پناه؛ اسماعیل فلاح چولایی


مدل یکپارچه تصمیم گیری برای انتخاب و توسعه تامین کنندگان

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 548-564

میربهادر قلی آریانژاد؛ ابراهیم تیموری


بررسی رسم متعامد سه بعدی با نمای داده شده در چند کلاس مختلف از گراف ها

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0

مهدیه هاشمی نژاد؛ سیدمهدی تشکری هاشمی؛ مریم طهماسبی


طراحی اینورتر منبع جریان جهت تغذیه کوره القایی

دوره 15، شماره 1، مرداد 1373، صفحه 1-12

جعفر میلی منفرد؛ جواد علمائی


طراحی زبان توصیف سخت افزار AHDSL

دوره 17، شماره 1، آذر 1374، صفحه 1-10

مسعود خسروی؛ کریم فائز


بررسی تئوری تغییرات کشش نخ تار در عملیات بافندگی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 1-6

علی اصغر اصغریان جدی؛ محمد شیخ زاده؛ داود اردوخانی


بهره وری در معادن ذغال سنگ ایران

دوره 23، شماره 1، شهریور 1378، صفحه 1-10

کاظم اورعی؛ کورش طریقی


کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها

دوره 33، شماره 1، آذر 1383، صفحه 1-1

محمد طاهرزاده ثانی؛ مجتبی میرصالحی؛ مرتضی خادمی؛ محمود محمودی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی؛ اسد عازمی


آزاد سازی تئوفیلین از حامل طبیعی موم زنبور عسل

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 1-1

مجید وکیلی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ نادره گلشن ابراهیمی