نویسنده = حمید مدرس
یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 188-197

سید فواد آقامیری؛ حمید مدرس؛ حسن طوبی؛ غلامعلی منصوری


محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 408-417

حمید مدرس؛ علی بهرامی؛ وحید تقی خانی


بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله غربال ملکولی

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 319-329

حمید مدرس؛ مرتضی تاجریان؛ محمدمهدی اکبرنژاد


ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

دوره 08، شماره 1، خرداد 1368، صفحه 158-164

بهرام دبیر؛ حمید مدرس؛ مهدی نعمتی