نویسنده = حمید مدرس
تعداد مقالات: 9
1. بررسی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای آلیاژی روی- نیکل ایجاد شده در حمامهای اسیدی

دوره 30، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 18-18

محمد مهرجوئی؛ حمید مدرس؛ علی اصغر سرابی


4. یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1378، صفحه 188-197

سید فواد آقامیری؛ حمید مدرس؛ حسن طوبی؛ غلامعلی منصوری


5. محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته

دوره 20، شماره 2، زمستان 1376، صفحه 408-417

حمید مدرس؛ علی بهرامی؛ وحید تقی خانی


6. بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله غربال ملکولی

دوره 20، شماره 1، پاییز 1376، صفحه 319-329

حمید مدرس؛ مرتضی تاجریان؛ محمدمهدی اکبرنژاد


9. ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

دوره 08، شماره 1، بهار 1368، صفحه 158-164

بهرام دبیر؛ حمید مدرس؛ مهدی نعمتی