نویسنده = محمدتقی فاطمی قمی
تعداد مقالات: 8
2. مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

دوره 15، شماره 1، تابستان 1373، صفحه 104-112

محمدتقی فاطمی قمی؛ سیدحمید سکاکی


4. کاربرد تکنیکهای کنترل کیفیت آماری در صنعت داروسازی

دوره 11، شماره 1، تابستان 1370، صفحه 23-34

محمدتقی فاطمی قمی؛ شهره شکوهی


5. یک بسته نرم افزاری کنترل کیفیت آماری

دوره 08، شماره 2، تابستان 1368، صفحه 198-206

محمدتقی فاطمی قمی؛ کامران احمدی لاری


6. محاسبه توابع توزیع چگالی و جمعی زمان تکمیل یک پروژه

دوره 08، شماره 1، بهار 1368، صفحه 154-157

محمدتقی فاطمی قمی؛ سعید حاجی ابراهیم زرگر


7. کاربرد تکنیک های کنترل کیفیت آماری در صنعت ریسندگی

دوره 07، شماره 2، زمستان 1367، صفحه 100-108

محمدتقی فاطمی قمی؛ محمدرضا مهرگان


8. کاربرد مدل فصلی وینترز در پیش بینی بار شبکه برق ایران

دوره 06، شماره 1، تابستان 1366، صفحه 188-191

مهرداد عابدی؛ محمدتقی فاطمی قمی