دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 
بررسی رفتار سلول های کندروسیت بر روی هیدروژل های پلی وینیل الکل شبکه ای شده با زنجیرهای یورتانی

صفحه 2-2

شاهین بنکدار؛ شهریار حجتی امامی؛ محمدعلی شکرگزار؛ سیدامیر هوشیار احمدی


ارزیابی عملکرد اورتز مچ پا بر گشتاور تولیدی در مفصل مچ بیماران نوروپاتیک با افتادگی پا

صفحه 4-4

نیما جمشیدی؛ مصطفی رستمی؛ سیامک نجاریان؛ محمد باقرمنهاج؛ محمد سعادت نیا؛ عبدالکریم کریمی؛ فیروز سلامی


سنتز، مشخصه یابی و بررسی رهایش دارو در نانوبیوهیبرید MG/AL-LDH

صفحه 5-5

سیده سارا شفیعی؛ مهران صولتی هشجین؛ مهرناز سالاریان


مروری بر کاربردهای نانو لوله های کربنی در مهندسی بافت استخوان

صفحه 6-6

کاوه پوراکبر صفار؛ احمدرضا عرشی؛ احمد رئیسی نجفی؛ غلامرضا روحی؛ هاشم رفیعی تبار


مقایسه استخراج و استریپ آهن توسط D2EHPA در دو محیط سولفاتی و کلریدی

صفحه 13-13

علی فلاح پور؛ اسکندر کشاورز علمداری؛ بهرام رضایی؛ کامران نظری


مطالعه و بررسی سینتیک سمنتاسیون مس

صفحه 18-18

مهدی ایران نژاد؛ مهدی سالاری راد؛ میرزاآقا امحمدی


عوامل مهم موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران

صفحه 31-31

زهرا رهنمایی؛ عبدالحسین صادقی؛ سیامک سحرخیز


تهیه سیستم خبره تشخیص عیب برای فرآیند رنگرزی پنبه

صفحه 33-33

مصطفی گودرز؛ رضا محمد علی مالک؛ فیروزمهر مظاهری


سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی

صفحه 36-36

نوشین همتی؛ محمد امانی تهران؛ عبدالحسین صادقی