نمایه نویسندگان

ا

 • احدی، سیدمحمد بررسی کلی روش های رمز سیگنال های آنالوگ [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 79-85]
 • اصغریان جدی، علی اصغر نقش ماشین های راشل در تولید پارچه های دو محوری و چند محوری [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 109-112]

ب

 • بهرامی، محسن پیش عامل برای برنامه المان های محدود SAPIV [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 75-78]

ت

د

ص

ع

 • عابدی، مهرداد برنامه پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد قدرت توسط (IEEE) و مقایسه آن با برنامه های این دوره در ایران [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 32-34]
 • عابدی، مهرداد بررسی لزوم حفاظت ساختمان های ایران در مقابل رعد و برق [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 86-88]

غ

 • غروی، فریدون مطالعه و بررسی مورفولوژی آلیاژهای دو جزیی الاستومرهای SBR,BR,NR و میزان هم پخت بودن هر دو الاستومردر درصدهای مختلف [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 8-17]
 • غفاری، مرتضی هیدرودینامیک کمک فنر اتومبیل ها [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 18-21]

ف

 • فاطمی قمی، محمدتقی کاربرد تکنیک های کنترل کیفیت آماری در صنعت ریسندگی [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 100-108]
 • فائز، کریم نرم افزار مراکز سویچ [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 89-99]

ک

 • کتباب، علی اصغر مطالعه و بررسی مورفولوژی آلیاژهای دو جزیی الاستومرهای SBR,BR,NR و میزان هم پخت بودن هر دو الاستومردر درصدهای مختلف [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 8-17]

ل

 • لو، فیلیپ هیدرودینامیک کمک فنر اتومبیل ها [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 18-21]

م

 • مدنی، حسن فرصت مطالعاتی در دانشگاه آیداهو-امریکا [دوره 07، شماره 1، 1367، صفحه 41-43]
 • معتمدی، سیداحمد بررسی کلی روش های رمز سیگنال های آنالوگ [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 79-85]
 • مهرگان، محمدرضا کاربرد تکنیک های کنترل کیفیت آماری در صنعت ریسندگی [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 100-108]

و

 • وحیدی، بهروز بررسی لزوم حفاظت ساختمان های ایران در مقابل رعد و برق [دوره 07، شماره 2، 1367، صفحه 86-88]