نمایه نویسندگان

ا

 • اخلاقی، مهدی محاسبات کلاسیک کاربردی صفحه کلاچ [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 42-45]
 • ادیبی، اکبر دگرگونی‌های شگرف در تکنولوژی IC و اثرات آن در تکامل میکروپروسسورها [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 84-88]
 • افشار طارمی، فرامرز شبکه پلیمری در هم نفوذ کننده (بخش اول) [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 102-112]

ب

 • بیات، حبیب اله جابجائی ذرات جامد ریزدانه توسط جریان های واگرا در محیط های متخلخل [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 23-26]

ح

 • حقیقت کیش، محمد ایجاد شکاف و ترک در فیلامنت های پلی استر در اثر ترکیب پروپیل این تنش های موضعی [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 6-10]

د

 • داودی راد، حمیدرضا طرح برج جذب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد «خاگیران» [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 11-14]

س

 • سینا، ویدا تبدیل ماشین تحریرهای الکتریکی به ماشین‌های پردازش متن [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 96-101]

ص

ط

ع

 • عابدی، مهرداد استفاده از روش Sumt در بررسی مساله توزیع بار اقتصادی ED بین نیروگاههای بخاری [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 37-41]
 • عظیمی نانوایی، علیرضا شبکه پلیمری در هم نفوذ کننده (بخش اول) [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 102-112]

ف

ک

 • کاغذچی، طاهره طرح برج جذب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد «خاگیران» [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 11-14]

م

 • مدنی، حسن عوامل موثر در دمای هوای معدن [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 15-22]
 • مراغه چی، بهروز گرم کردن پلاسمای مغناطیسی با فرکانس ضربان امواج میکروویو [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 33-36]

ن

 • نورپناه، پرویز محاسبه سرعت آزاد در سیستم ریسندگی تر و خشک [دوره 05، شماره 2، 1365، صفحه 113-118]

و

 • وهاب زاده، فرزانه شیمی مایو گلوبین به عنوان عامل اصلی رنگی موجود در گوشت [دوره 05، شماره 1، 1365، صفحه 27-32]