تصحیح و تکمیل و ارزیابی یک روش اندازه گیری ضریب تشعشع حرارتی

دوره 06، شماره 2، بهمن 1366، صفحه 260-264

رضا حسینی ابرده؛ علیرضا اهرابلو


بررسی پدیده اسپین در یک هواپیمای سبک

دوره 22، شماره 2، خرداد 1378، صفحه 285-294

محمود مانی؛ حسن هوشنگی


شبیه سازی مونت کارلو برای مدل هایزنبرگ بعدی

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 288-294

حسین آقاحسینی؛ مهرداد صالحیان متی کلائی


فرهنگ و بهره وری

دوره 14، شماره 2، بهمن 1372، صفحه 291-294

محمدحسین سلیمی


محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته

دوره 20، شماره 2، اسفند 1376، صفحه 408-417

حمید مدرس؛ علی بهرامی؛ وحید تقی خانی


مطالعه آیرودینامیکی اجسام باریک با سطح مقطع غیر دایروی

دوره 24، شماره 2، آذر 1379، صفحه 430-435

محمود مانی؛ وحید مدنی؛ افشین خواجه فرد


زمان بندی خدمه راه آهن با الگوریتم بهبود تکاملی گروهی

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 565-577

محمد مهدی سپهری؛ عباس حاجی فتحعلی ها؛ عزیز اله معماریانی


کنترل نقص روش رونگ -کوتا با استفاده از درونیابی

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0

سیدمحمد حسینی؛ محبوبه صمصامی


اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجرساختمانی

دوره 35، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 1-1

سهراب ویسه؛ ناهید خدابنده


بررسی اثر پارامترهای متالورژیکی بر جوشکاری انفجاری صفحات مس- آلومینیم

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 2-2

امیر عبداله زاده؛ حسن همتی نوین؛ غلامحسین لیاقت


معماری یکپارچه برای موتورهای جستجوی با دامنه خاص

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 3-3

احمد عبداله زاده بارفروش؛ حمیدرضا مطهری نژاد


LOAD ESTIMATION OF DISTRIBUTION NETWORKS USING INVERSE PCA

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 3-3

A.A. YAGHOOTI؛ M. PARSA MOGHADDAM؛ M.R. HAGHIFAM؛ V. JOHARI MAJD


مدل بیومکانیکی وزنه برداری یکضرب و بهینه سازی این حرکت با استفاده از تئوری کنترل بهینه

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 3-3

شهرام لنجان نژادیان؛ مصطفی رستمیرستمی؛ فرزاد توحیدخواه


A NEW METHOD FOR OPTIMAL PLACEMENT OF STATCOM USING GENETIC ALGORITHMS AND CONTINUATION POWER FLOW

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 3-3

S.R. NAJATI؛ S.H. HOSSEINIAN؛ M. ABEDI


بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 7-14

فتح ا... مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین؛ اسماعیل صلاحی