نویسنده = کریم فائز
الگوریتمی جدید و کارا برای دنبال کردن پاره خط ها در سلسله تصاویر متوالی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 4-4

قادر کریمیان؛ ابوالقاسم راعی؛ کریم فائز


طراحی زبان توصیف سخت افزار AHDSL

دوره 17، شماره 1، آذر 1374، صفحه 1-10

مسعود خسروی؛ کریم فائز


تشخیص متن چاپی فارسی با فونت ثابت با استفاده از شبه کلمات

دوره 16، شماره 2، مرداد 1374، صفحه 291-300

کریم فائز؛ محمدحسین شیرعلی شهرضا


روش کد کردن آثار انگشت به کمک کامپیوتر

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 255-264

کریم فائز؛ حسین یعقوب زاده


فشرده سازی اطلاعات تصویری

دوره 10، شماره 2، اسفند 1369، صفحه 237-247

سیاوش خرسندی؛ کریم فائز


مراحل طراحی و ساخت RTU به عنوان بخشی از شبکه کامپیوتری کنترل و نظارت پست های برق

دوره 10، شماره 2، اسفند 1369، صفحه 258-267

میرهوشنگ خورسند؛ حمید قزل ایاغ؛ کریم فائز


کلیات مراحل طراحی و ساخت ایستگاههای مرکزی در سیستم های نظارت و کنترل برق

دوره 10، شماره 1، آبان 1369، صفحه 170-177

فرشاد فرمند؛ محمود مصلحی؛ کریم فائز


کاربرد سیستم کنترل گسترده دیجیتال در پستهای فوق فشار قوی

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 217-223

میرهوشنگ خورسند؛ کریم فائز


نرم افزار مراکز سویچ

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 89-99

مهران دولتشاهی؛ کریم فائز؛ احمد صلاحی


حسن

دوره 05، شماره 2، اسفند 1365، صفحه 89-95

کریم فائز؛ حسن طاهری