دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه آیرودینامیکی اجسام باریک با سطح مقطع غیر دایروی

صفحه 430-435

محمود مانی؛ وحید مدنی؛ افشین خواجه فرد


4. کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی

صفحه 458-468

مجید جوهری؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ علی ارباب زاده


9. آنالیز نویز درتقسیم کننده فرکانس مایکروویو

صفحه 515-525

عبدالعلی عبدی پور؛ نوید صفایی حائری؛ رضا فیروزآبادی


13. کاربرد اولترافیلتراسیون در تصفیه شربت خام نیشکر

صفحه 563-569

طاهره کاغذچی؛ فرزین ذکایی آشتیانی؛ کامبیز ذوالفقاری