نمایه نویسندگان

آ

 • آرامی، مختار رنگرزی با رنگهای راکتیو [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 241-250]

ا

 • ادیبی، اکبر ارائه الگاریتم جدید در حل معادلات غیرخطی و کاربرد آن در حل معادلات دیود [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 224-231]
 • افشار، عبدا... بررسی اثر پارامترهای مختلف در کیفیت پوشش آندایز سخت آلومینیوم [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 219-223]

پ

 • پروین، نادر مکانیزم نفوذ مس به داخل مرزدانه های آهن در قطعات در Fe-Cu و Fe-Cu [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 349-356]

ت

 • تقی پور شرقی، ماندانا رشد لایه سیلیکون به روش CVD [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 284-290]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی رفتار دینامیکی صفحات تحت اثرنیروهای جانبی و درون صفحه ای بر روی بستر ارتجاعی [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 232-240]
 • تهرانی زاده، محسن بررسی رفتار الاستو- پلاستیک صفحه سوراخدار تحت کشش و راه های کاهش تمرکز تنش به روش اجزاء محدود [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 318-327]

ح

 • حاجعلی گل، محمدرضا مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 204-210]
 • حسینی، سید حسین شبیه سازی موتور القایی تغذیه شده به وسیله اینورترو مقایسه آن با حالت تغذیه سینوسی [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 271-283]

خ

 • خدائی، علی تهیه منحنیهای طراحی اسکله های سپر فولادی [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 211-218]
 • خشنودیان، فرامز آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی با استفاده از ترکیب روشهای المان مرزی و المان محدود [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 342-348]

د

 • دبیر، بهرام مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 204-210]
 • دست پاک، وحدت جداسازی و شناسایی حروف تایپی فارسی با استفاده از گشتاوردهای مقیاس شده و روش جستجوی ستون به ستون [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 254-270]

س

 • سهرابی، مرتضی مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 204-210]

ش

 • شاهقلیان، غضنفر شبیه سازی موتور القایی تغذیه شده به وسیله اینورترو مقایسه آن با حالت تغذیه سینوسی [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 271-283]
 • شیرعلی شهرضا، محمدحسین تشخیص متن چاپی فارسی با فونت ثابت با استفاده از شبه کلمات [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 291-300]
 • شریفی، محمدجواد ارائه الگاریتم جدید در حل معادلات غیرخطی و کاربرد آن در حل معادلات دیود [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 224-231]

ص

 • صادقی، سید حسن بکارگیری میدان الکترومغناطیسی در ارزیابی غیرمخرب فلزات فرومغناطیسی [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 334-341]
 • صفابخش، رضا جداسازی و شناسایی حروف تایپی فارسی با استفاده از گشتاوردهای مقیاس شده و روش جستجوی ستون به ستون [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 254-270]

ع

 • علمی، مهدی پروژه های شهر سالم و شهرنشینی [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 194-203]

ف

 • فائز، کریم تشخیص متن چاپی فارسی با فونت ثابت با استفاده از شبه کلمات [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 291-300]
 • فرهادخانی، عقیل مدل سازی جدول [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 328-333]

ل

 • لطفی، وحید آنالیز دینامیکی سدهای بتنی وزنی با استفاده از ترکیب روشهای المان مرزی و المان محدود [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 342-348]
 • لقایی، حسنعلی پروژه های شهر سالم و شهرنشینی [دوره 16، شماره 1، 1373، صفحه 194-203]

م

 • مدنی، حسن طراحی استخراج و همگون سازی ماده معدنی در معدن دره کاشان به روش زمین آمار [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 301-309]
 • ملک محمدی، امان ا... طراحی استخراج و همگون سازی ماده معدنی در معدن دره کاشان به روش زمین آمار [دوره 16، شماره 2، 1374، صفحه 301-309]

ن

ی