نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامیان، مصطفی حد تحمل قفسه سینه انسان در هنگام تصادم [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 288-291]
 • اسماعیلی، اصغر شبیه سازی عددی پروسه های انتقال در قلب راکتورهای هسته ای [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 226-240]

ب

 • بهرامی، محسن کنترل بهینه رباتها قسمت سوم: کاربرد روش بهینه سازی در رباتیک [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 157-168]

ح

 • حسینی ابرده، رضا دیدگاه و گزارش آموزش، تکنولوژی و صنعت [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 206-212]

خ

 • خدایی، علی بهینه سازی طراحی اسکله ها برای بنادر صیادی جنوب ایران [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 253-260]

د

ر

 • راجی، عبدالحمید محاسبه کامپیوتری انتشار موج آسمانی در باندهای LF و MF [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 185-197]
 • ربیعی، محمد سیستمهای رابط ورودی، خروجی دیفرانسیل و منفصل از زمین [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 247-252]
 • رنجبر، علیمحمد روش های ایجاد هماهنگی در عمل متقابل رله های جریان زیاد و دیستانس [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 169-174]
 • رهایی، علیرضا بررسی و مطالعه مشخصات مکانیکی یک مصالح جدید بتن سبک آهکی [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 241-246]

س

 • سهرابی، احمد علی مطالعه اثر راهکارهای ورودی سرسیلندر برروی شکل جریان هوا در سیلندر موتورهای دیزل [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 175-184]

ش

 • شیرانی، ابراهیم شبیه سازی عددی پروسه های انتقال در قلب راکتورهای هسته ای [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 226-240]

ض

 • ضیائی موید، مسعود علوم و فنون در خدمت جانبازان انقلاب اسلامی [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 270-287]

ع

 • عارف، محمدرضا پردازش اطلاعات در رادار [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 261-269]
 • عسگریان ابیانه، حسین روش های ایجاد هماهنگی در عمل متقابل رله های جریان زیاد و دیستانس [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 169-174]

ف

 • فاطمی قمی، محمدتقی کاربرد کامپیوتر در طراحی برنامه نمونه گیری رد یا قبول برای محصولات انباشته ای و مشخصه وصفی [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 198-205]
 • فکوریکتا، علی پردازش اطلاعات در رادار [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 261-269]

م

 • معطر حسینی، سیدمحمد تحقیق، توسعه و دانشگاه [دوره 12، شماره 2، 1371، صفحه 221-225]
 • مقدم، علیرضا کاربرد کامپیوتر در طراحی برنامه نمونه گیری رد یا قبول برای محصولات انباشته ای و مشخصه وصفی [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 198-205]
 • مهرپویان، گلعلی محاسبه کامپیوتری انتشار موج آسمانی در باندهای LF و MF [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 185-197]

ن

 • نخعی، غلامرضا کنترل بهینه رباتها قسمت سوم: کاربرد روش بهینه سازی در رباتیک [دوره 12، شماره 1، 1370، صفحه 157-168]

ه