نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 8
1. طراحی و توسعه سیستم موجک های متعامد دوگانه برای آنالیز سیگنالهای ارتعاشی

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 463-478

سیامک اسماعیل زاده خادم؛ موسی رضایی


4. کاربرد تئوری اغتشاشات برای آنالیز ارتعاشات غیرخطی سیم تحت اثر گشتاورهای خمشی

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 347-359

سیامک اسماعیل زاده خادم؛ موسی رضایی


5. توسعه آنالیز ارتعاضی با استفاده از تحلیل گابور در عیب یابی ماشین آلات

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 398-407

سیامک اسماعیل زاده خادم؛ مصطفی رنجبر


8. تعیین بودجه خطا و CEP راکت کوتاه برد بالستیک زمین به زمین

دوره 17، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 97-101

سیامک اسماعیل زاده خادم؛ رامین قاسمی اصل