نویسنده = محمود شاکری
حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای ارتوتروپ تحت بار دینامیکی

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 242-249

محمود شاکری؛ محمدرضا اسلامی؛ اکبرعلی بیگلو


کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر

دوره 11، شماره 2، آبان 1370، صفحه 105-112

محمود شاکری؛ شهریار فریبرز؛ محمد محمدی اقدم


تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی

دوره 10، شماره 1، آبان 1369، صفحه 127-131

محمدعلی صادقی؛ محمود شاکری؛ حمیدرضا داغیانی


بررسی اثر فشار تراکم و دانه بندی بر روی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودرهای فلزی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1369، صفحه 65-71

محمود شاکری؛ محمدعلی صادقی؛ حمیدرضا داغیانی


تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی

دوره 08، شماره 1، خرداد 1368، صفحه 129-134

محمود شاکری