نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، رضا تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • ایرانشاهی، محمدباقر حل مسائله استقرار تجهیزات در سیستم ساخت سلولی به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیل کاری تحت شرایط تقاضای متغیر مشتری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 6-6]
 • اسدی، احمد پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های شیب دار زغال سنگ با استفاده از تابع پروفیل [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 2-2]
 • اسدی، نگین طراحی یک مدل موجودی چند معیاره- چند تصمیم گیرنده در یک ساختار غیرسری زنجیره عرضه با تقاضای احتمالی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 13-13]
 • اشرف، روح ا... بررسی رفتار اتصالات گیردار با صفحه کناری [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 8-8]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های معدنی سبک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 10-10]
 • افسری، فهیمه ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS) [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • امیرشاهی، سید حسین به کارگیری روش تجزیه اجزای اصلی در بازسازی منحنی انتقال طیفی محلولها با استفاده از اطلاعات رنگی پویشگر [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 15-15]
 • امینی ولاشانی، سهراب استخراج معادلات میدان در ماشینهای دیسکی مغناطیس دایم در فضای دو بعدی و شرایط بی باری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 1-1]

ب

 • بارانی، کیانوش مطالعه و بررسی فرآوری کانسنگ آهن چادر ملو با فلوتاسیون ستونی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 7-7]
 • باستانی، سعید آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • برهانی، شهین فرآیند تولید الکتروشیمیایی MNO2 از پیرولوزیت به روش استخراج احیا کننده [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • بنیادی رام، سیامک محاسبه اضافه ولتاژ القایی بر روی خطوط انتقال قدرت با استفاده از یک مدل جدید الکترومغناطیسی برای ضربه برگشت صاعقه [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 2-2]
 • بهرامگیری، مریم استخراج معادلات میدان در ماشینهای دیسکی مغناطیس دایم در فضای دو بعدی و شرایط بی باری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 1-1]

ت

 • ترکمنی آذر، فرح به کارگیری روش تجزیه اجزای اصلی در بازسازی منحنی انتقال طیفی محلولها با استفاده از اطلاعات رنگی پویشگر [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 15-15]
 • تقی خانی، وحید فرآیند تولید الکتروشیمیایی MNO2 از پیرولوزیت به روش استخراج احیا کننده [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • توکلی مقدم، رضا ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS) [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • توکلی مقدم، رضا تعیین توالی خطوط مونتاژ چندمدلی به منظور حداقل کردن طول خط و هموارسازی مصرف قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 8-8]
 • توکلی مقدم، رضا طراحی یک مدل موجودی چند معیاره- چند تصمیم گیرنده در یک ساختار غیرسری زنجیره عرضه با تقاضای احتمالی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 13-13]

ج

 • جوهری، مجید صفر تاثیر هندسه نخ های صنعتی(برید) بر کار تا حد پارگی آنها [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 18-18]

ح

 • حیدری، حمیدرضا فرآیند تولید الکتروشیمیایی MNO2 از پیرولوزیت به روش استخراج احیا کننده [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 19-19]
 • حسینی، مسعود تغییر باربری شمع های کوبیدنی در خاکهای ریزدانه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 12-12]

خ

 • خدابنده، ناهید اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجرساختمانی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 1-1]
 • خدادادی، احمد مطالعه و بررسی فرآوری کانسنگ آهن چادر ملو با فلوتاسیون ستونی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 7-7]
 • خیرخواه، امیرسامان توسعه مدل بهینه سازی جابجایی و حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 15-15]
 • خسروی، علیرضا آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]

د

 • داودی نیک، علیرضا پیش بینی تاثیر بارهای دینامیکی با سرعت کم در صفحات لایه ای کامپوزیتی و مقایسه نتایج تئوری با تجربی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 10-10]
 • دبیریان، هادی تاثیر هندسه نخ های صنعتی(برید) بر کار تا حد پارگی آنها [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 18-18]
 • دیلمی، اردشیر بررسی رفتار اتصالات گیردار با صفحه کناری [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 8-8]

ذ

 • ذوالفقاری، محمود طراحی بهینه شبکه های ژئودتیک به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 5-5]

ر

 • رازفر، محمدرضا پیش گویی نیروهای برشی در امتداد لبه های برش مته مارپیچ [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 12-12]
 • ربانی، احمدرضا بررسی منشأ سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 3-3]
 • رستمی، مهران آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • رمضی، حمیدرضا مقیاسی برای برآورد شدت زمین زمین لرزه ها در ایران [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 4-4]

س

 • سید اصفهانی، میرمهدی تعیین سیاست بهینه سفارش دهی اقلام فاسد شدنی با کمبود تحت شرایط غیرقطعی تورم [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 11-11]
 • سید حسینی، سید محمد توسعه مدل بهینه سازی جابجایی و حمل و نقل مواد خطرناک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 15-15]
 • سیدریحانی، سیدمرتضی تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • سروش، حمید بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های معدنی سبک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 10-10]
 • سعادت سرشت، محمد طراحی بهینه شبکه های ژئودتیک به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 5-5]
 • سیم چی، عبدالرضا تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 9-9]
 • سمنانی رهبر، مجتبی انتقال حرارت و رژیم جریان در فرآیند تغلیظ آب میوه توسط تبخیر کننده های با فیلم ریزان و صعودی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 16-16]

ش

 • شاهنده، علی حل مسائله استقرار تجهیزات در سیستم ساخت سلولی به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیل کاری تحت شرایط تقاضای متغیر مشتری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 6-6]
 • شاهنده، علی ارائه یک چارچوب برای پیاده سازی تولید چابک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 14-14]
 • شهریار، کورش پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های شیب دار زغال سنگ با استفاده از تابع پروفیل [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 2-2]

ص

 • صادقی، سید حسین (حسام الدین) محاسبه اضافه ولتاژ القایی بر روی خطوط انتقال قدرت با استفاده از یک مدل جدید الکترومغناطیسی برای ضربه برگشت صاعقه [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 2-2]
 • صائبی راد، رضا پیش گویی نیروهای برشی در امتداد لبه های برش مته مارپیچ [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 12-12]
 • صدیقی، علی فرآیند قلیایی پارچه پنبه / پلی استر با هیدروکسید سدیم داغ [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 17-17]
 • صدیقی، مجتبی پیش بینی تاثیر بارهای دینامیکی با سرعت کم در صفحات لایه ای کامپوزیتی و مقایسه نتایج تئوری با تجربی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 10-10]
 • صفایی، نیما ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS) [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • صمدزادگان، فرهاد طراحی بهینه شبکه های ژئودتیک به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 5-5]
 • صنعتگر، محمدرضا تحلیل تنش در مواد ویسکوالاسیتک و کاربرد آن در سوخت جامد [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 9-9]

ع

 • عشقی، ساسان پیشنهاد ضریب رفتار (R) برای مخازن هوایی بتنی با پایه ی قاب خمشی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 11-11]

غ

 • غفوری آشتیانی، محسن پیشنهاد ضریب رفتار (R) برای مخازن هوایی بتنی با پایه ی قاب خمشی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 11-11]

ف

 • فاخر، علی تغییر باربری شمع های کوبیدنی در خاکهای ریزدانه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 12-12]
 • فاطمی قمی، سدمحمدتقی ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی نیروی انسانی و حل آن با استفاده از روش جستجوی ممنوع (TS) [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 7-7]
 • فاطمی قمی، سیدمحمدتقی تعیین توالی خطوط مونتاژ چندمدلی به منظور حداقل کردن طول خط و هموارسازی مصرف قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 8-8]
 • فاطمی قمی، سیدمحمدتقی تعیین سیاست بهینه سفارش دهی اقلام فاسد شدنی با کمبود تحت شرایط غیرقطعی تورم [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 11-11]
 • فاطمی قمی، سید محمدتقی طراحی یک مدل موجودی چند معیاره- چند تصمیم گیرنده در یک ساختار غیرسری زنجیره عرضه با تقاضای احتمالی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 13-13]
 • فریدونی، امید بررسی انرژی های داخلی لرزه ای غیرخطی در سازه های بتنی مسلح [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 6-6]
 • فیضی، علی تعیین توالی خطوط مونتاژ چندمدلی به منظور حداقل کردن طول خط و هموارسازی مصرف قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 8-8]

ق

 • قاضی، رضا روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه های توزیع و پیاده سازی آن بر روی شبکه واقعی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 3-3]
 • قدرتی امیری، غلامرضا بررسی انرژی های داخلی لرزه ای غیرخطی در سازه های بتنی مسلح [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 6-6]

ک

 • کاغذچی، طاهره انتقال حرارت و رژیم جریان در فرآیند تغلیظ آب میوه توسط تبخیر کننده های با فیلم ریزان و صعودی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 16-16]
 • کریمی، محمد ارائه یک چارچوب برای پیاده سازی تولید چابک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 14-14]
 • کلینی، سیدمحمدجواد مطالعه و بررسی فرآوری کانسنگ آهن چادر ملو با فلوتاسیون ستونی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 7-7]
 • کوثری موحد، سینا روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه های توزیع و پیاده سازی آن بر روی شبکه واقعی [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 3-3]

م

 • محمدزاده عطار، محمدرضا تعیین غلظت حجمی بحرانی پیگمنت برای پوشش اپوکسی حاوی فسفات روی به روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 20-20]
 • محمدزاده عطار، محمدرضا آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • مرادیان، سیامک آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستارهای آب پایه [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 21-21]
 • میرزازاده، ابوالفضل تعیین سیاست بهینه سفارش دهی اقلام فاسد شدنی با کمبود تحت شرایط غیرقطعی تورم [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 11-11]
 • مسعودی، مصطفی پیشنهاد ضریب رفتار (R) برای مخازن هوایی بتنی با پایه ی قاب خمشی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 11-11]
 • معطر حسینی، سیدمحمد حل مسائله استقرار تجهیزات در سیستم ساخت سلولی به کمک الگوریتم شبیه سازی آنیل کاری تحت شرایط تقاضای متغیر مشتری [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 6-6]
 • معینی مازندران، روزبه محاسبه اضافه ولتاژ القایی بر روی خطوط انتقال قدرت با استفاده از یک مدل جدید الکترومغناطیسی برای ضربه برگشت صاعقه [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 2-2]
 • منتظر، مجتبی فرآیند قلیایی پارچه پنبه / پلی استر با هیدروکسید سدیم داغ [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 17-17]
 • مهدویان احدی، محمد تعیین غلظت حجمی بحرانی پیگمنت برای پوشش اپوکسی حاوی فسفات روی به روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 20-20]
 • موسوی مشهدی، دکترمحمود تحلیل تنش در مواد ویسکوالاسیتک و کاربرد آن در سوخت جامد [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 9-9]

و

 • واسعی، مرتضی تعیین توالی خطوط مونتاژ چندمدلی به منظور حداقل کردن طول خط و هموارسازی مصرف قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 1، 1384، صفحه 8-8]
 • ویسه، سهراب اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجرساختمانی [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 1-1]

ی

 • یونسی، محمد بررسی منشأ سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران [دوره 35، شماره 2، 1384، صفحه 3-3]