نمایه نویسندگان

آ

 • آزرمسا، سید علی شبیه سازی امواج با استفاده از روش انتگرال گیری مرزی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 183-189]
 • آقایی نیا، حسن اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگی های زرنیک و شبه زرنیک [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 330-340]

ا

 • ابوالحسنی، غلامرضا شبیه سازی امواج با استفاده از روش انتگرال گیری مرزی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 183-189]
 • احدی، سید محمد آموزش وزنی مدل های وابسته به متن در بازشناسی گفتار پیوسته [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 80-92]
 • احمدی، وحید مطالعه پاسخ های فرکانسی و زمانی یک دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر جدا [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 122-130]
 • احمدی، وحید اندازه گیری و آنالیز نویز شدت و فاز در لیزرهای مخابراتی چند مد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 249-258]
 • اسماعیلی، پیمان مطالعه تجربی در تشکیل مایسل و ارائه روشی ساده جهت تخمین قدرت پاک کنندگی شوینده ها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 507-517]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک طراحی و توسعه سیستم موجک های متعامد دوگانه برای آنالیز سیگنالهای ارتعاشی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 463-478]
 • اصفهانیان، وحید تاثیر اتلاف عددی بر روی متغیرهای جریان لزج مافوق صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 217-230]
 • اطلس باف، زهرا آنالیز آنتن های تقریبا استوانه ای با استفاده از روش طیف پاسخهای دوبعدی (S2DS) و روش ماتریس خط انتقال(TLM) [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 163-171]
 • افندی زاده، شهریار طراحی شبکه خطوط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 578-589]
 • افیونیان، مجید رضا طراحی شبکه خطوط حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) با استفاده از تکنیک شاخه و کرانه [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 578-589]
 • اکبرزاده، داریوش اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگی های زرنیک و شبه زرنیک [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 330-340]
 • امیری، مقصود توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 305-311]
 • امیرشاهی، سیدحسین پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 287-304]
 • امیرشاه کرمی، سید عبدالعظیم مدل الاستوپلاستیک مناسب برای مصالح ژئوتکنیک با تاکید بر رفتار بتن آسفالتی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 312-322]
 • انبیاء، منصور دیاگرام های دو فازی سه جزیی شامل PEG 1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000 ) و Na2 SO3 (سولفیت سدیم) [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 541-547]

ب

 • بختیاری نژاد، فیروز راهبردهای طراحی و ساخت موتور احتراق داخلی در کشور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 424-444]
 • بیگلربگیان، محمد رویکرد تکاملی توام برای مساله رنگ آمیزی گراف [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 363-369]
 • بنوشی، ایوب مطالعه پاسخ های فرکانسی و زمانی یک دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر جدا [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 122-130]
 • بوترابی، سید محمدعلی تحقیق در چقرمگی شکست چدن نشکن با استفاده از انتگرال J [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 488-496]

پ

 • پروین زاده، مازیار تاثیر امونیاک بر خصوصیات نخ پشمی رنگرزی شده با پوست انار [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 279-286]
 • پژند، محمدرضایی راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 231-248]
 • پسندیده فر، محمود طراحی، ساخت و آزمایش یک تونل باد عمودی برای اندازه گیری خواص آیرودینامیکی اجسام ریز [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 13-25]
 • پهلوانزاده، حسن بررسی عملکرد خشک کنهای دسیکنت (DESICCANT) دوار [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 172-182]

ت

 • تیموری، ابراهیم مدل یکپارچه تصمیم گیری برای انتخاب و توسعه تامین کنندگان [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 548-564]

ث

 • ثقه الاسلامی، ناصر مطالعه تجربی در تشکیل مایسل و ارائه روشی ساده جهت تخمین قدرت پاک کنندگی شوینده ها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 507-517]

ج

 • جلالی، علی اکبر کنترل فازی سلسله مراتبی نظارتی آونگ برگشته دو تائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 26-36]

چ

 • چالکش امیری، محمد حسین مطالعه تجربی در تشکیل مایسل و ارائه روشی ساده جهت تخمین قدرت پاک کنندگی شوینده ها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 507-517]

ح

 • حاجی فتحعلی ها، عباس زمان بندی خدمه راه آهن با الگوریتم بهبود تکاملی گروهی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 565-577]
 • حیدری نژاد، قاسم تاثیر اتلاف عددی بر روی متغیرهای جریان لزج مافوق صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 217-230]
 • حسینی، رضاپور مدل الاستوپلاستیک مناسب برای مصالح ژئوتکنیک با تاکید بر رفتار بتن آسفالتی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 312-322]
 • حسینی، هادی کنترل فازی سلسله مراتبی نظارتی آونگ برگشته دو تائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 26-36]
 • حمیدی اصفهانی، زهره مدل تجربی کینتیک رشد آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]

خ

 • خوش تقاضا، محمدهادی طراحی، ساخت و آزمایش یک تونل باد عمودی برای اندازه گیری خواص آیرودینامیکی اجسام ریز [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 13-25]

د

 • داغیانی، حمیدرضا کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 68-79]
 • داود پور، حمید روش ابتکاری برای حل برنامه ریزی توالی از طریق روش CAM جهت برنامه ریزی و کنترل در صنایع بزرگ [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 93-106]
 • دبیر، بهرام شبیه سازی کریستالیزاسیون و تشکیل فاز جامد در مخلوطهای واکس دار نفتی در فرآیند ناپیوسته: اثر تاریخچه حرارتی بر مورفولوژی کریستال های واکس [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 518-540]
 • دهنوی، محمدعلی بهینه سازی روش تولید ماده منفجره سیکلوتترامتیلن تترانیترامین (HMX) در مقیاس آزمایشگاهی و BENCH [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 1-12]

ر

 • رادپرور، رکسانا محاسبه افت سینتیلیشن و تابع چگالی احتمال آن با توجه به آب و هوای ایران در باند [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 341-351]
 • راعی، ابوالقاسم استفاده از الگوریتم ژنتیک برای شناسایی و تعیین میزان خطای دور به دور در موتور القایی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 107-121]
 • راعی، ابوالقاسم پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 204-216]
 • راعی، ابوالقاسم روش جدید برای اندازه گیری و اصلاح خطاهای ادومتری در رباتهای سیار [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 370-380]
 • راعی، ابوالقاسم تحلیل و بررسی امکان ادامه کار موتور القائی پس از بروز خطای دور به دور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 381-388]
 • رشتچی، وحید استفاده از الگوریتم ژنتیک برای شناسایی و تعیین میزان خطای دور به دور در موتور القایی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 107-121]
 • رشتچی، وحید پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 204-216]
 • رشتچی، وحید تحلیل و بررسی امکان ادامه کار موتور القائی پس از بروز خطای دور به دور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 381-388]
 • رشیدی، محمد مهدی تاثیر اتلاف عددی بر روی متغیرهای جریان لزج مافوق صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 217-230]
 • رضایی، موسی طراحی و توسعه سیستم موجک های متعامد دوگانه برای آنالیز سیگنالهای ارتعاشی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 463-478]
 • روستا آزاد، رضا بهبود بهره وری و راهبردی مبتنی بر تاثیر هیدرودینامیک و موازنه جرم در فرآیند تولید اسید گلوتامیک [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 323-329]

ز

 • زارعی، داود بررسی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی یک نوع پوشش ضدخوراکی سایش و ضربه بر پایه اپوکسی-پرک شیشه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 146-154]

س

 • سامانی، حسین محمدولی تعیین ضریب سرریز جریان متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از بهینه سازی غیرخطی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 497-506]
 • سپهری، محمد مهدی زمان بندی خدمه راه آهن با الگوریتم بهبود تکاملی گروهی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 565-577]
 • ستایشی، سعید مطالعه پاسخ های فرکانسی و زمانی یک دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر جدا [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 122-130]
 • سید سجادی، سیدابوالفضل دیاگرام های دو فازی سه جزیی شامل PEG 1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000 ) و Na2 SO3 (سولفیت سدیم) [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 541-547]
 • سید صالحی، سیدعلی بازشناسی گفتار توسط شبکه های عصبی مدولار بر مبنای بکارگیری توام نواحی صوتی یکنواخت و گذرا [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 352-362]
 • سرابی، علی اصغر بررسی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی یک نوع پوشش ضدخوراکی سایش و ضربه بر پایه اپوکسی-پرک شیشه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 146-154]
 • سلیمانی نظر، علیرضا شبیه سازی کریستالیزاسیون و تشکیل فاز جامد در مخلوطهای واکس دار نفتی در فرآیند ناپیوسته: اثر تاریخچه حرارتی بر مورفولوژی کریستال های واکس [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 518-540]
 • سوری، حسین محاسبه نرخ فداشدن گرافیت در نزدیکی نقطه سکون دماغه موشکها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 445-462]

ش

 • شجاع الساداتی، سیدعباس مدل تجربی کینتیک رشد آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • شکوری گنجوی، حامد نظریه منطق فازی و اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین: تبیین و تعدیل [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 389-401]
 • شمس، سیدحسین آموزش وزنی مدل های وابسته به متن در بازشناسی گفتار پیوسته [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 80-92]
 • شمس ناتری، علی پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 287-304]
 • شهمیرزادی، دانیال رویکرد تکاملی توام برای مساله رنگ آمیزی گراف [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 363-369]

ص

 • صادقی، مرتضی بررسی تجربی خوردگی فولاد در بتن حاوی سرباره و میکروسیلیس [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 259-278]
 • صدیقی، مجتبی کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 68-79]

ط

 • طالبی، ایرج تعیین ضریب سرریز جریان متغیر مکانی با کاهش دبی با استفاده از بهینه سازی غیرخطی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 497-506]
 • طباطبایی، مینا بهبود بهره وری و راهبردی مبتنی بر تاثیر هیدرودینامیک و موازنه جرم در فرآیند تولید اسید گلوتامیک [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 323-329]

ظ

 • ظریفکار، عباس اندازه گیری و آنالیز نویز شدت و فاز در لیزرهای مخابراتی چند مد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 249-258]

ع

 • علیرضایی، شاهپور اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگی های زرنیک و شبه زرنیک [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 330-340]
 • علوی نیا، علی کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 68-79]

غ

 • غیاثی، حسن رفتار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 5083 در طی نورد [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 479-487]
 • غلامی بنادکوکی، محمدمهدی بررسی اثر زاویه شیب بر عملکرد لوله گرمایی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 414-423]

ف

 • فائز، کریم اولین نتایج بازشناسی دست نوشته های زبان فارسی میانه زرتشتی توسط روشهای بازشناسی آماری و عصبی با استفاده از ویژگی های زرنیک و شبه زرنیک [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 330-340]
 • فرخ، محمد رفتار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 5083 در طی نورد [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 479-487]
 • فرزاد، فواد ارائه روشی جهت محاسبه و نمایش مقادیر لحظه ای پارامترهای تنفسی بیمار در دستگاه و نتیلاتور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 40-413]
 • فرشچی، محمدحسن راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 231-248]
 • فرمند، فردوس کاربرد تبدیل ویولت در شناسایی و تائید هویت براساس ویژگیهای عنبیه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 155-162]
 • فرورقی، کیوان آنالیز آنتن های تقریبا استوانه ای با استفاده از روش طیف پاسخهای دوبعدی (S2DS) و روش ماتریس خط انتقال(TLM) [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 163-171]

ق

 • قاسمی، فرهاد توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 305-311]
 • قربانی، ایاز محاسبه افت سینتیلیشن و تابع چگالی احتمال آن با توجه به آب و هوای ایران در باند [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 341-351]
 • قلی آریانژاد، میربهادر توسعه مفهوم DBRS در تئوری محدودیت ها [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 37-47]
 • قلی آریانژاد، میربهادر مدل یکپارچه تصمیم گیری برای انتخاب و توسعه تامین کنندگان [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 548-564]

ک

 • کثیریها، سیدمحمود بررسی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی یک نوع پوشش ضدخوراکی سایش و ضربه بر پایه اپوکسی-پرک شیشه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 146-154]
 • کریمیان، سیدمحمد حسین حل تقریب معادلات لایه شوک لزج (VSL) حول دماغه اجسام ماوراء صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 190-203]
 • کریمیان، سید محمد حسین اصلاح مولفه های سرعت در روش تقریب مهندسی لایه نازک در قسمت پشت به باد اجسام سه بعدی ماوراء صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 131-145]
 • کزازی، غلامرضا تحقیق در چقرمگی شکست چدن نشکن با استفاده از انتگرال J [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 488-496]
 • کمک پناه، علی تاثیر داراز مدت آب شور بر خاکهای ریز دانه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 48-58]

ل

 • لیاقت، غلامحسین کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 68-79]
 • لطیفی، مسعود پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 287-304]
 • لوکس، کارو رویکرد تکاملی توام برای مساله رنگ آمیزی گراف [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 363-369]

م

 • ماکوئی، احمد توسعه مفهوم DBRS در تئوری محدودیت ها [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 37-47]
 • مرتاضی، ابراهیم اندازه گیری و آنالیز نویز شدت و فاز در لیزرهای مخابراتی چند مد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 249-258]
 • میرسلیم، مصطفی راهبردهای طراحی و ساخت موتور احتراق داخلی در کشور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 424-444]
 • میرطلایی، کمال بررسی تجربی خوردگی فولاد در بتن حاوی سرباره و میکروسیلیس [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 259-278]
 • مروج فرشی، محمدکاظم اندازه گیری و آنالیز نویز شدت و فاز در لیزرهای مخابراتی چند مد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 249-258]
 • مستوفی نژاد، داود بررسی تجربی خوردگی فولاد در بتن حاوی سرباره و میکروسیلیس [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 259-278]
 • مظاهری، کیومرث محاسبه نرخ فداشدن گرافیت در نزدیکی نقطه سکون دماغه موشکها [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 445-462]
 • مظفری، سید حسین بررسی عملکرد خشک کنهای دسیکنت (DESICCANT) دوار [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 172-182]
 • معرفت، مهدی اصلاح مولفه های سرعت در روش تقریب مهندسی لایه نازک در قسمت پشت به باد اجسام سه بعدی ماوراء صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 131-145]
 • معرفت، مهدی حل تقریب معادلات لایه شوک لزج (VSL) حول دماغه اجسام ماوراء صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 190-203]
 • معماریانی، عزیز اله زمان بندی خدمه راه آهن با الگوریتم بهبود تکاملی گروهی [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 565-577]
 • ملک زاده دیرین، مهرداد اصلاح مولفه های سرعت در روش تقریب مهندسی لایه نازک در قسمت پشت به باد اجسام سه بعدی ماوراء صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 131-145]
 • ملک زاده دیرین، مهرداد حل تقریب معادلات لایه شوک لزج (VSL) حول دماغه اجسام ماوراء صوت [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 190-203]
 • میلی منفرد، جعفر پیاده سازی توزیع واقعی سیم پیچها در مدل تابع سیم پیچ و شبیه سازی بلادرنگ رفتار موتور القائی [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 204-216]
 • منتظر، مجید تاثیر امونیاک بر خصوصیات نخ پشمی رنگرزی شده با پوست انار [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 279-286]
 • مهدی زاده، رحیم طراحی، ساخت و آزمایش یک تونل باد عمودی برای اندازه گیری خواص آیرودینامیکی اجسام ریز [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 13-25]

ن

 • نراقی، مهیار روش جدید برای اندازه گیری و اصلاح خطاهای ادومتری در رباتهای سیار [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 370-380]
 • نساجی، مهدی نظریه منطق فازی و اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین: تبیین و تعدیل [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 389-401]
 • نصیری، احمد دیاگرام های دو فازی سه جزیی شامل PEG 1000, H2O (پلی اتیلن گلیکول به جرم مولکولی 1000 ) و Na2 SO3 (سولفیت سدیم) [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 541-547]
 • نوید بخش، مهدی ارائه روشی جهت محاسبه و نمایش مقادیر لحظه ای پارامترهای تنفسی بیمار در دستگاه و نتیلاتور [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 40-413]

و

 • واشقانی فراهانی، ابراهیم مدل تجربی کینتیک رشد آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • وثوقی، منوچهر بهبود بهره وری و راهبردی مبتنی بر تاثیر هیدرودینامیک و موازنه جرم در فرآیند تولید اسید گلوتامیک [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 323-329]
 • وفادوست، منصور کاربرد تبدیل ویولت در شناسایی و تائید هویت براساس ویژگیهای عنبیه [دوره 29، شماره 1، 1381، صفحه 155-162]
 • وکیلی، احمدی روش جدید برای اندازه گیری و اصلاح خطاهای ادومتری در رباتهای سیار [دوره 29، شماره 2، 1382، صفحه 370-380]