نمایه نویسندگان

آ

 • آذرون، امیر تعیین تابع توزیع زمان کوتاهترین مسیر در در شبکه های صف [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 379-388]
 • آرامی، مختار تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع نساجی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 554-562]

ا

 • اخلاقی، فهیمه ایجاد بی حسی موضعی در اثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) و (EDA)در دندانپزشکی و معرفی موارد [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 320-330]
 • اخوین، علی بازیابی سیستم قدرت با توجه به قیود ولتاژ و فرکانس به کمک تئوری گراف [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 446-457]
 • ایرانی، فریدون جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 361-372]
 • ارباب زاده، علی کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 458-468]
 • اشجری، بهزاد مدل تخصیص منابع در چند پروژه به کمک شبیه سازی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 331-336]
 • اصغریان جدی، علی اصغر کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 458-468]
 • اکبری، احمد تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع نساجی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 554-562]
 • الماس گنج، فرشاد بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]
 • امینی، احمد فلوتاسیون سیلویت از شورابه های پتاسیم دار [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 412-426]
 • امینی، فریدون بررسی پایداری قاب های فضایی تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از تئوری تیرستون [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 304-313]
 • اولیازاده، منوچهر فلوتاسیون سیلویت از شورابه های پتاسیم دار [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 412-426]

ب

 • بابایی، محمدرضا اثر مرسریزه کردن با سود بر خواص نخ اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 526-538]
 • باستانی، محمدحسن طراحی الگوریتم های کارآمد برای ردگیری چند هدفی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 436-445]
 • بی جن خان، محمود بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]
 • برزین پور، فرناز روش حل معادله SA جهت تشکیل سلول های تولیدی با تقاضای فازی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 539-553]
 • بوذری، هرمز سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 337-347]

ت

 • ترابی، کیوان کنترل تعقیب مسیر ربات تک بازویی انعطاف پذیر به روش تئوری فیدبک کمی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 280-294]
 • توکلی، احد سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 337-347]

ج

 • جرجانی، اسماعیل بررسی نقش سینتیک در بهینه سازی پارامترهای موثر در فلوتاسیون [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 508-514]
 • جوهری، مجید کاربرد نخ جت هوا در بافندگی حلقوی پودی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 458-468]

ح

 • حیدر، حمید سیستم اندازه گیری پراکندگی راداری AMPV [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 337-347]
 • حقیقت کیش، محمد اثر مرسریزه کردن با سود بر خواص نخ اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 526-538]

خ

 • خراشه، فرهاد بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 272-279]
 • خیرالعموم، آزاده بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 272-279]
 • خواجه فرد، افشین مطالعه آیرودینامیکی اجسام باریک با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 430-435]

د

 • درودی، عارف ارائه مدلی اصلاح شده برای موتورهای القایی خطی با کمک روش عناصر محدود [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 469-480]

ذ

ر

 • رضایی، بهرام بررسی نقش سینتیک در بهینه سازی پارامترهای موثر در فلوتاسیون [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 508-514]

ز

 • زینلی، محبوب ایجاد بی حسی موضعی در اثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) و (EDA)در دندانپزشکی و معرفی موارد [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 320-330]

س

 • سبحانی، مسعود کنترل تعقیب مسیر ربات تک بازویی انعطاف پذیر به روش تئوری فیدبک کمی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 280-294]
 • سجادی بی ریا، بهرام بهبود قدرت تعمیم شبکه های عصبی با تعیین تطبیقی ضرایب انتظام [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 348-360]
 • سید، سیدکیان بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 272-279]
 • سیفی، حسین بازیابی سیستم قدرت با توجه به قیود ولتاژ و فرکانس به کمک تئوری گراف [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 446-457]

ش

 • شجاع الساداتی، سیدعباس بهینه سازی تولید اسید سیتریک با استفاده از طراحی آزمایش ها در روش تخمیر حالت جامد با بکارگیری قارچ آسپرژیلوس نایجر [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 314-319]
 • شکرالهی مغانی، جواد ارائه مدلی اصلاح شده برای موتورهای القایی خطی با کمک روش عناصر محدود [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 469-480]
 • شهرتاش، سید محمد حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتور به روش فازی تطبیقی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 481-493]

ص

 • صیادیان، ابوالقاسم ارائه روش TD-VQSS برای سنتز گفتار سیستم های TTS [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 266-271]
 • صالحی، سیدعلی بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]
 • صفایی حائری، نوید آنالیز نویز درتقسیم کننده فرکانس مایکروویو [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 515-525]
 • صفاری، حامد بررسی پایداری قاب های فضایی تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از تئوری تیرستون [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 304-313]

ع

 • عباس نیا، رضا بررسی پایداری قاب های فضایی تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از تئوری تیرستون [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 304-313]
 • عبدی پور، عبدالعلی آنالیز نویز درتقسیم کننده فرکانس مایکروویو [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 515-525]
 • عدالتی، محمود جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 361-372]
 • عرب ابوسعدی، زهرا ارزیابی معادله حالت CORGC برای سیستم های قطبی دو جزیی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 399-411]
 • عسگری مارنانی، جعفر تحلیل غیرخطی محیط های سازه ای دو بعدی با استفاده از روش اجزای مرزی بدون نیاز به انتگرال گیری دامنه [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 295-303]
 • علی فاطمی، سید صفا بهینه سازی تولید اسید سیتریک با استفاده از طراحی آزمایش ها در روش تخمیر حالت جامد با بکارگیری قارچ آسپرژیلوس نایجر [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 314-319]

ف

 • فاطمی قمی، سید محمدتقی مدل تخصیص منابع در چند پروژه به کمک شبیه سازی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 331-336]
 • فتوح آبادی، محمدرضا ایجاد بی حسی موضعی در اثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) و (EDA)در دندانپزشکی و معرفی موارد [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 320-330]
 • فخرایی، سید مهدی بهبود قدرت تعمیم شبکه های عصبی با تعیین تطبیقی ضرایب انتظام [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 348-360]
 • فیروزآبادی، رضا آنالیز نویز درتقسیم کننده فرکانس مایکروویو [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 515-525]
 • فضلعلی، علیرضا بررسی کاربرد روش کروماتوگرافی نفوذ در ژل برای تعیین توزیع جرم مولکولی آسفالتین های نفت خام [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 494-507]
 • فیلی، حمیدرضا طراحی سیستم برنامه ریزی تولید به کمک هوش مصنوعی و مدل های ریاضی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 389-398]

ق

 • قاسم زاده، رضا بررسی سرعت انحلال نااکسیدان گالن در محلول های اسیدی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 259-265]

ک

 • کاغذچی، طاهره کاربرد اولترافیلتراسیون در تصفیه شربت خام نیشکر [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 563-569]
 • کمک پناه، علی تحلیل غیرخطی محیط های سازه ای دو بعدی با استفاده از روش اجزای مرزی بدون نیاز به انتگرال گیری دامنه [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 295-303]

ل

 • لوکس، کارو بهبود قدرت تعمیم شبکه های عصبی با تعیین تطبیقی ضرایب انتظام [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 348-360]
 • لوکس، کارو بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]

م

 • مانی، محمود مطالعه آیرودینامیکی اجسام باریک با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 430-435]
 • مدرس، حمید بررسی کاربرد روش کروماتوگرافی نفوذ در ژل برای تعیین توزیع جرم مولکولی آسفالتین های نفت خام [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 494-507]
 • مدرس یزدی، محمد تعیین تابع توزیع زمان کوتاهترین مسیر در در شبکه های صف [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 379-388]
 • مدرس یزدی، محمد طراحی سیستم برنامه ریزی تولید به کمک هوش مصنوعی و مدل های ریاضی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 389-398]
 • مدنی، وحید مطالعه آیرودینامیکی اجسام باریک با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 430-435]
 • میرسلیم، سید مجتبی ارائه مدلی اصلاح شده برای موتورهای القایی خطی با کمک روش عناصر محدود [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 469-480]
 • مشفقیان، محمود ارزیابی معادله حالت CORGC برای سیستم های قطبی دو جزیی [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 399-411]

ن

 • نیلچی، خشایار بهینه سازی ترکیب و شرایط محیط کشت تولید آنزیم گلکو آمیلاز [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 272-279]

ه

 • هاشمی گلپایگانی، سیدمحمدرضا بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها [دوره 24، شماره 1، 1379، صفحه 373-378]
 • هدایتی کیا، شاهین حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتور به روش فازی تطبیقی [دوره 24، شماره 2، 1379، صفحه 481-493]