نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 5
2. اتوماتای یادگیرسلولی و کاربردهای آن در پردازش تصاویر

دوره 30، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 8-8

محمدرضا میبدی؛ محمدرفیع خوارزمی


3. ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP

دوره 28، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 398-412

بهبود مشعوفی؛ محمدباقر منهاج؛ سیداحمد معتمدی؛ محمدرضا میبدی