نویسنده = حسین سیفی
کنترل موقعیت موتور القایی به کمک کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دو و بهبود پاسخ به کمک نگره فازی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 426-438

میرمحسن پدرام؛ حسین سیفی؛ محمدتقی حمیدی بهشتی؛ شاهرخ فرهنگی


جایابی بهینه منابع توان راکتیو با هدف بهبود توام پروفیل و پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 271-282

محمدصادق سپاسیان؛ حسین سیفی؛ محمودرضا حقی فام؛ عزیزا... معماریانی


سیمولاتور آموزنده هوشمند نیروگاه بخار سوخت فسیلی

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 328-340

علیرضا سیفی؛ حسین سیفی؛ محمدرضا انصاری؛ محسن پارسا مقدم


قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 360-376

غلامرضا یوسفی؛ حسین سیفی؛ محمدصادق قاضی زاده؛ محمدصادق سپاسیان


کاربرد مجموعه های فازی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع

دوره 22، شماره 1، بهمن 1377، صفحه 243-251

محمود رضا حقی فام؛ علیرضا حاتمی؛ حسین سیفی


رتبه بندی اغتشاشات در بررسی پایداری ولتاژ به کمک شبکه های عصبی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1377، صفحه 175-186

حسین سیفی؛ اصغر اکبری فرود