نویسنده = کارو لوکس
توسعه یک روش خطی سازی پسخوری برای کنترل سرعت موتور سوئیچ رلوکتانس

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 4-4

محسن فرشاد؛ کارو لوکس؛ بابک اعرابی؛ حسن غفوری فرد


رویکرد تکاملی توام برای مساله رنگ آمیزی گراف

دوره 29، شماره 2، خرداد 1382، صفحه 363-369

کارو لوکس؛ دانیال شهمیرزادی؛ محمد بیگلربگیان


بهبود قدرت تعمیم شبکه های عصبی با تعیین تطبیقی ضرایب انتظام

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 348-360

سید مهدی فخرایی؛ کارو لوکس؛ بهرام سجادی بی ریا


بهبود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از خصوصیات پروزدیک گفتار در سطح واج ها

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 373-378

فرشاد الماس گنج؛ کارو لوکس؛ محمود بی جن خان؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ سیدعلی صالحی


بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 293-299

فرشاد الماس گنج؛ سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ کارو لوکس؛ محمود بیجن خان؛ محمدحسن قاسمیان