نمایه نویسندگان

آ

 • آزرم، فرخ اثر شکل هندسی آرایه در طراحی آرایه های SUPERRESOLUTION [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]

ا

 • ارمیه ای، علی تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • اسعد سجادی، سیدرامین ترکهای ضخامتی در برج خنک کننده بتنی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • اصغری، ابراهیم تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • اصغری، کیوان کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل مسائل ضربه قوچ [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]

ب

 • باقرزاده، محمدرضا بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]

پ

 • پورزاهدی، حسین مدل سازی میزان امکان پذیری دورکاری براساس فعالیت های شغلی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]

ت

 • تخم چی، بهزاد به کارگیری هندسه فراکنال برای شبیه سازی سطوح توپوگرافی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 18-18]
 • توکلی مقدم، رضا حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]

ج

 • جاوید راد، فرهاد اصلاح روش کلاسیک مانکمن- کرانت با استفاده از مکانیک آسیب پیوسته بریا سوپر آلیاژها [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]
 • جهانفر، مریم ارائه یک مدل ریاضی برای حل معادلات آب های کم عمق در سیستم کارتزین و کاربرد آن در هندسه های پیچیده [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]

چ

 • چمنی، محمدرضا کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل مسائل ضربه قوچ [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]

ح

 • حاجی زاده، محمد ساخت ورقهای لحیم دو لایه AA3003/AA 4043 به روش نورد سرد [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 17-17]
 • حائری، سید محسن تاثیر سیمانی شدن بر مقاومت برشی آبرفتهای درشت دانه تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 4-4]
 • حجت کاشانی، فرخ اثر شکل هندسی آرایه در طراحی آرایه های SUPERRESOLUTION [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]
 • حیرانی نوبری، محمدرضا بررسی عددی جریان تراکم ناپذیر اطراف مربع در حال نوسان به روش المان محدود CBS [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 9-9]

د

 • دادخواه، مجتبی برآورد لرزش ناشی از انفجار در مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان با استفاده از روابط تجربی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 16-16]

ذ

 • ذکایی آشتیانی، هدایت دو روش ابتکاری برای حل مساله تنظیم بهینه چراغهای راهنمایی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]

ر

 • ربانی، احمدرضا مطالعه ژئوشیمیایی مرز پرمو-تریاس و رخساره های کربناته دولومیتی سنگ مخزن گازی کنگان و دالان درم یدان سلمان [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 19-19]
 • ربانی، مسعود حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]
 • رستمی، علیرضا کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل مسائل ضربه قوچ [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 7-7]
 • رضایی، بهرام تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • رعایایی، عمد بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • رمضی، حمیدرضا لرزه زمین ساخت و گسلش سطحی گسل مسبب زمین لرزه سال 1382 بم [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 20-20]
 • رمضانیانپور، علی اکبر کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]

ز

 • زراتی، امیرضا ارائه یک مدل ریاضی برای حل معادلات آب های کم عمق در سیستم کارتزین و کاربرد آن در هندسه های پیچیده [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 2-2]

س

 • سبحانی، جعفر کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • سبحانی، مهدی کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 7-7]
 • سیدرکنی زاده، سید علیرضا بررسی تعیین اثرات مودال روی عمر خستگی [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • سرابی، علی اصغر بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • سلیمی، مهدی اصلاح روش کلاسیک مانکمن- کرانت با استفاده از مکانیک آسیب پیوسته بریا سوپر آلیاژها [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]
 • سینایی، علی تحلیل و طراحی ستون های جعبه ای بتنی با مقاومت بالا (HSC) و رسم نمودارهای داخل [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]

ش

 • شمسائی، ابوالفضل گسسته سازی جریان در محیط های متخلخل به روش احجام محدود [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]

ص

 • صالح زاده نوبری، علی بررسی تعیین اثرات مودال روی عمر خستگی [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 5-5]
 • صبوری، سعید ترکهای ضخامتی در برج خنک کننده بتنی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 8-8]
 • صفایی، نیما حل مساله پوشش مجموعه با استفاده از الگوریتم SIMULATED ANNEALING [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 15-15]

ع

 • عالمی، رسول بررسی عددی تاثیر نشت شیرابه بر پایداری محل دفن مواد زائد جامد شهری، به روش فوکوکا، در کهریزک تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 1-1]
 • عزمی، رضا طراحی سه دیکشنری تصویری برای بازشناسی زیر- کلمات چاپی [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 3-3]
 • عسگری، محمد اثر شکل هندسی آرایه در طراحی آرایه های SUPERRESOLUTION [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 2-2]

غ

 • غراوی، مسعود تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]

ف

 • فاروق حسینی، محمد برآورد لرزش ناشی از انفجار در مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان با استفاده از روابط تجربی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 16-16]
 • فخاریان، کاظم بررسی عددی تاثیر نشت شیرابه بر پایداری محل دفن مواد زائد جامد شهری، به روش فوکوکا، در کهریزک تهران [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 1-1]
 • فرخی سعدآبادی، کاوه دو روش ابتکاری برای حل مساله تنظیم بهینه چراغهای راهنمایی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 5-5]

ک

 • کبیر، احسان ا... طراحی سه دیکشنری تصویری برای بازشناسی زیر- کلمات چاپی [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 3-3]
 • کرمانشاه، محمد مدل سازی میزان امکان پذیری دورکاری براساس فعالیت های شغلی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]
 • کوکبی، امیرحسین ساخت ورقهای لحیم دو لایه AA3003/AA 4043 به روش نورد سرد [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 17-17]

گ

م

 • مداح حسینی، سیدحمیدرضا ساخت ورقهای لحیم دو لایه AA3003/AA 4043 به روش نورد سرد [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 17-17]
 • میرجلیلی، سیدعباس مطالعه عوامل موثر بر سرعت پرتابگر مغناطیسی نخ پود در ماشین بافندگی و تهیه یک مدل آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 21-21]
 • میرفندرسکی، سعید بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمنت کرومات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 14-14]
 • مشروطه، حسین مطالعه عوامل موثر بر سرعت پرتابگر مغناطیسی نخ پود در ماشین بافندگی و تهیه یک مدل آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 21-21]
 • مشگین کلک، همایون کاهش نوسانات سرعت در محرکه موتور القایی قفس سنجابی سه فاز در حالت تغذیه تکفاز [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 1-1]
 • مقصودی، علی اکبر تحلیل و طراحی ستون های جعبه ای بتنی با مقاومت بالا (HSC) و رسم نمودارهای داخل [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 9-9]
 • ممدوحی، امیررضا مدل سازی میزان امکان پذیری دورکاری براساس فعالیت های شغلی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 6-6]
 • موسوی مشهدی، محمود اصلاح روش کلاسیک مانکمن- کرانت با استفاده از مکانیک آسیب پیوسته بریا سوپر آلیاژها [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 8-8]

ن

 • نادران طحان، حمید بررسی عددی جریان تراکم ناپذیر اطراف مربع در حال نوسان به روش المان محدود CBS [دوره 32، شماره 1، 1383، صفحه 9-9]
 • نورمحمدی، مهدی تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]
 • نوع پرست، محمد تعیین رابطه بین قابلیت خردایش باند و هاردگرو بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 22-22]

و

 • وثوقی فر، حمیدرضا گسسته سازی جریان در محیط های متخلخل به روش احجام محدود [دوره 32، شماره 2، 1383، صفحه 3-3]

ی